Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde yaşanan otopark sorununu kökten çözmek için adım attı.

Türkiye'de ilk olacak "otopark sertifikası" uygulamasından, belediyelerin "otopark hesabı" oluşturmasına kadar getirilecek birçok düzenlemeyle, Türkiye'de park yeri sorununun yaşanmadığı yeni bir dönem başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin "otopark sorununu çözmek için devrimci nitelikte" olduğunu belirttiği düzenlemeye ilişkin ayrıntılar netleşiyor.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmayla, bugünün koşullarına göre yetersiz kaldığı ifade edilen İmar Kanunu'ndaki otopark maddesi revize edilecek, bu kapsamda yeni bir yönetmelik çıkarılacak.

Otoparklara ilişkin mevcut tebliğde "üç konut için bir otopark" şartı yer alırken, bu durum bugün "Hemen her ailenin bir aracı bulunduğu, hatta ikinci ve üçüncü araçların da kullanıldığı" göz önüne alınarak değiştirilecek.

Düzenlemeye göre, yeni yapılarda, otopark sorununun kendi parseli içinde çözülmesi gerekecek. Sorunun binanın parselinde çözülmesinin mümkün olmadığı durumlarda "otopark sertifikası" uygulaması devreye girecek.

Türkiye'de ilk olacak uygulamayla, bölgeden ya da belediyelerce işletilen yol boyu otoparklardan her daire için bir yer ayrılacak, bu bölüm tapuda tescillenerek daireyle birlikte alınıp satılacak.

Otoparkların yapımı ve işletmesine kadar tüm yetkiler de belediyelere verilecek. Kontrolsüz otopark işletmeciliğine son verilecek.

Belediyeler otopark hesabı oluşturacak. Tüm gelir bu hesapta toplanacak ve sadece yeni otopark alanları kurulması, kamulaştırılması ve inşatında kullanılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Japonya, Hong Kong, İngiltere ve İspanya modellerini de inceledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tüm bu çalışmalar üzerinde yeni düzenlemeleri kısa sürede netleştirip hayata geçirmeyi hedefliyor.