'Canlı türlerinin beşte biri yokolabilir'

25.000 canlı türünün beşte biri yokolma tehlikesi yaşıyor...Soyu tükenmeye yüz tutmuş hayvan ve bitkilerin oranı artıyor.

Haberler 29.10.2010 - 11:33

'Canlı türlerinin beşte biri yokolabilir'

Ancak 2010 yılının 'Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi' kataloğunu yayınlayan araştırmacılara göre, koruma çabalarının etkili olduğu durumlar da var.

Bu senenin listesi, aynı zamanda insanlığın doğal dünyada yarattığı baskının da en kapsamlı kanıtı niteliğinde.

Liste, Japonya'da yapılan biyoçeşitlilik toplantısında açıklandı.

Listenin değerlendirdiği 25.000 türün beşte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bu türler arasında en kötü durumda olan hem karada hem suda yaşayan yüzergezerler, en iyi durumda olan ise kuşlar.

Ancak liste ilk defa koruma çabalarının küresel anlamda gözle görülür bir fark yarattığını da söylüyor.

Koruma çabalarına dahil olanlar ise bu deneyimden ders alınması gerektiğini ve sayıca azalan türlerin eski sağlıklarına kavuşması için çalışan programlara daha fazla fon sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler'in 17 yıl önce kurulan Biyoçeşitlilik Konvansiyonu'nu da bunu hedefliyor.

BM Biyoçeşitlilik Konvansiyonu'nun Japonya'da yapılan toplantısı 18 Ekim tarihinde başlamıştı.

İki haftalık toplantının bitimine yaklaşılırken, hükümetler hala temel konular üzerinde fikir birliği sağlayabilmiş değil.

Tartışılan konuların başında Batı'nın ekosistemlerin ve türlerin korunması için ne kadar fon ayırması gerektiği geliyor.

Toplantıdan somut bir sonuç çıkmasının ise ancak görüşmelere sonradan katılan çevre bakanlarının getireceği yeni enerjiyle mümkün olacağı düşünülüyor.


Sayfa Yükleniyor...