NTV Yayınları’ndan bugün dünyada neler olup bittiğini daha iyi anlamamızı ve son günlerde yaşanan olayların tarihsel arka planını kavramamızı sağlayacak üç kitap:.

ORTADOĞU’YU ANLAMAK Ortadoğu’yla ilgili kitaplar asıl olarak siyasi ve ekonomik tarihe odaklanır ve asıl aktörler de Batı ile bölgenin ayrıcalıklı seçkinleridir. Ortadoğu’yu Anlamak ise, bölgeyle ilgili yazılmış diğer kitapların ihmal ettiği alanlara odaklanıyor: kentin, kırsalın, kültürün, kadınların, işçilerin, sıradan insanların tarihine ve hayatına. Ve böylece, hem tarihin aktörlerini hem de tarihyazımı yöntemini kökten değiştiriyor. Dolayısıyla başka bir tarih yazıyor.

Bu tarih, herkesin kendi fanatizmine sığındığı, kan ve nefret üreten bakış açısından tamamen farklı, yepyeni bir yaklaşım sunuyor. Ilan Pappé, “Ortadoğu’yu modernleştiren Batı’dır” klişesini sorgulayarak, sadece tarihi anlamak bakımından değil, bugünü anlamak bakımından da çığır açıcı bir katkı yapıyor. Pappé, hikayeye Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı mirasıyla başlıyor, 20. yüzyılın sonunda İslamın siyasal söylemiyle bitiriyor.

BÜYÜK OYUNU ANLAMAK – JEOPOLİTİK: BUGÜNÜN UZUN TARİHİ Dünyada neler olup bittiğini daha iyi anlamamızı ve dünyada gelişen olayların tarihsel arka planını kavramamızı sağlayacak bir başka başucu kitabı.İşin erbabının kaleminden, Yves Lacoste’tan.

Her ulusun kendine has özelliklerini hesaba katan kitapta, Çin’den Amerika’nın Irak’ı işgaline, Rusya’nın yeniden güç kazanmasından Avrupa Birliği’nin geleceğine dair sorulara, sıcak çatışma bölgelerinden petrol için oynanan oyunlara kadar tüm güncel konular tarihsel akışı içinde inceleniyor, aydınlatılıyor ve açıklanıyor.

IRAK’I ANLAMAK Medeniyetin başladığı yer, Irak, şu anda medeniyetin cehennemini andırıyor. Bugün Irak dediğimiz toprakların uzun tarihi, medeniyetin oluşum evresinin hâlâ görülebilen derin izlerinin yanısıra, şu andaki cehenneme varan yolların kilometre taşlarını da barındırıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından ve Britanya hakimiyetinden sonra ortaya çıkan modern Irak’ın biri dışında hiçbir lideri eceliyle ölmedi. Yüzbinlerce Iraklı’nın ölümü de ya kendi liderlerinin ya da işgalci güçlerin elinden oldu. Şimdi vardığımız nokta da, Irak’ın tarihinin, kültürünün ve sosyal dokusunun, bu ülkenin kaderini belirlemek isteyen güçler tarafından anlaşılamadığını gösteriyor. İşte, Amerikalı tarihçi William R. Polk da, Irak’ı Anlamak’ta, gözardı edilen bu derin izleri gayet sade bir dille görünür kılıyor. Peki, ama anlamayan sadece ABD ve Britanya mı? Hem kendi geleceğimiz, hem de dünyanın geleceği için bir bakıma Ortadoğu’nun kilidi sayılabilecek Irak’ı anlamaya hepimizin ihtiyacı var.

NTV Yayınlarının kitapları, internet yoluyla ntvyayinlari.com adresinden ve 0212 304 08 92 numaralı çağrı merkezinden indirimli temin edinilebilir.