Çelik: En dezavantajlılar Roman vatandaşlar

Devlet Bakanı Çelik “Birinci Roman Çalıştayı”nda Roman vatandaşların yüzyıllardır süren dışlanmışlık ve ön yargılar yüzünden en dezavantajlı topluluk olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı 10.12.2009 - 14:46

Çelik: En dezavantajlılar Roman vatandaşlar

Conrad Otel'de düzenlenen ''Birinci Roman Çalıştayı''nda konuşan Devlet Bakanı Faruk Çelik, kamuoyunda geniş bir ilgiyle izlenen açılımlar sürecinin bir halkasını da bugün gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Çelik, her türlü siyasi riski alarak gelecek nesillere daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için ''milli birlik ve kardeşlik projesini'' hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

''Bu proje yürütülürken, elbette ki ülkemizde dezavantajlı gruplar sıralamasında en önlerde yer alan Roman vatandaşlarımızın çözüm bekleyen sorunlarını görmezden gelemezdik. Bu amaçla Roman vatandaşlarımızın başta insan hakları alanında olmak üzere gündelik hayatlarını sıkıntıya sokan pek çok konudaki sorunlarını anlamak ve çözüm yolları bulmak amacıyla belli bir müzakere ve müşavere bilinci etrafında bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Tarih içinde talihsiz bir şekilde varlıktan yokluğa savrulan Roman kardeşlerimizin yaşadıkları tüm acı ve sıkıntılara rağmen bugün hale metaneti elden bırakmamış olmaları, her türlü takdirin üzerindedir. Anadolu'muzda var oldukları ilk günden beri kavga, çatışma, huzursuzluk yerine barış, dostluk, kardeşlik ve birliği esas almış olmaları üzerinde de ciddiyetle durulması gerekmektedir.''

Faruk Çelik, Romanların aile ve dayanışmayı her şeyin önünde tutmaları, sanat ruhlu yapıları, neşe ve sevinçlerini her koşulda koruyup herkesle paylaşmalarıyla her zaman için Türk milletinin zengin ve köklü kültürünün en renkli motifini oluşturduğunu söyledi.

Ön yargıların ve ihmallerin yerini sahiplenmenin, kucaklaşmanın ve dayanışmanın almasını istediklerini dile getiren Çelik, ''Şu ya da bu nedenlerle kendini dış dünyaya kapatmak durumunda kalmış bir toplumun dertlerini açık yüreklilikle paylaşmak istiyoruz'' dedi.

Çelik sözlerini, ''Roman vatandaşlarımızın yüzyıllara varan dışlanmışlıklarla, karşılaştıkları hoşgörüsüzlüklerle haklarında üretilen ön yargılarla fiilen maruz kaldıkları her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi ahlaki bir görev olarak telakki etmekteyiz. İlkesel olarak vatandaşlarımız arasında ne etnik ve kültürel, ne de mezhebi ve dinsel bir ayrımcılığa göz yummamız düşünülebilir.

Eşit yurttaşlık hakkı her vatandaşımızın olmazsa olmaz hakları arasında yer almaktadır. Vatandaşlarından bir bölümü huzursuz, dertli ve sıkıntılı olan bir devletin güçlenmesi mümkün değildir. Bu çerçevede Roman yurttaşlarımızla gerçekleştireceğimizin bu toplantının ülkemizin gelecek ufkunun belirlenmesinde çok olumlu bir sayfa olarak değerlendirileceğini düşünüyorum'' diyerek sürdürdü.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...