Cengiz Çekil'in Günce adlı eseri MOMA’nın (Museum of Modern Art) koleksiyonuna kalıcı olarak dahil edildi.

Cengiz Çekil, 'Günce'si 1976 yılında bir deftere her gece uyumadan önce BUGÜN DE YAŞIYORUM mührünü ve o günün tarihini basarak oluşturur. Her akşam bir görev yerine getirircesine güncesini mühürleyen Çekil böylece yaşadığı dönemin de portresini çizmiş olur. Çekil’in yaşadığı döneme tanıklık eden “soyut bir günce” olan bu eseri, bir yandan Türkiye’nin iç politikasına ve sağ-sol çekişmesiyle yükselen gerilimli ortama, diğer yandan da terörün gündelik hayatın parçası haline geldiği bir dönemde sanatçının kıstırılmış konumuna gönderme yapar.

MOMA’nın koleksiyonuna kalıcı olarak dahil edilmiş olmanın yanı sıra, Cengiz Çekil’in “Günce”si, 23 Mart – 19 Eylül 2011 tarihleri arasında MOMA’da düzenlenen I Am Still Alive: Politics and Everyday Life in Contemporary Drawing (Hala Yaşıyorum: Güncel Çizimde Siyaset ve Günlük Yaşam) başlıklı sergide de yer alıyor. Sergi, sık sık –çoğunlukla da doğrudan– dünyayı yorumlayan ve birey olarak dünya içindeki yerlerinin altını çizen ya da günlük yaşamda çatışmalar ve siyasetle dolu, dış bir gerçekliğin varlığını açıkça gözler önüne seren sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Christian Rattemeyer’in küratörlüğünü yaptığı sergi On Kawara, Danh Vo ve Cengiz Çekil’in çalışmalarını başlangıç noktası olarak alıyor. Sergide Paul Chan, León Ferrari, Felix Gonzalez-Torres, Marine Hugonnier, Lee Lozano, Mangelos ve Robert Morris de bulunuyor.

Çekil’in işleri toplumsal tarih, yerel coğrafya ve deneyselliği birbiriyle ilişkilendirmesi açısından nadir görülen örnekler arasındadır. Sanatçının malzeme ve zanaatla olan ilişkisini, yerindelik, etik bütünlük ve özen belirliyor. Çevresindeki materyal izleri, toplumsal zamanı, kendiliğinden oluşan anonim estetikleri ve yerelleşmiş görselliği işlerine çevirme yeteneği sanatçının benzersiz karakterini tanımlıyor. Belirgin bir malzeme skalası içinde çalışmak yerine malzemesini her defasında işin ihtiyacına göre seçen Çekil, yıllar boyunca sanat dünyasının gösteriş ve hızından etkilenmeden çalışmalarını sürdürmesiyle tanınıyor.