'Çevre'ye KHK darbesi

Daha önce doğal sitler ile koruma alanlarını belirleyen kurul kaldırılarak bu işlemler bakanlığa bağlı yeni kurula veriliyor

22.08.2011 - 14:37

İki yıldır hükümetin gündeminde olan “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”ndaki eleştiri odağı olan kurallar bu kez kanun hükmünde kararname (KHK) yöntemiyle yasalaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluşunu düzenleyen 644 sayılı KHK’de değişiklik yapan 648 sayılı KHK’ye göre, ülkedeki tüm Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve Yüksek Kurul üyelerinin görevlerine de 17 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla son verildi.

Yeniden oluşturulacak ve adları sadece “Kültür Varlıklarını Koruma” olacak kurullarına YÖK kanalıyla üniversitelerden üye atanması da yürürlükten kaldırıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, bugüne dek belirlenen tüm doğal sitler ile korumaya alınmış tabiat varlıkları hakkında değerlendirme yapmak, doğa koruma alanlarını yeniden belirlemek için yeni bakanlığa bağlı “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” kuruluyor.

Bunun için gerekli ön çalışmaları yapmak üzere de aynı genel müdürlüğe bağlı “Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu”, illerde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında “Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları” oluşturuluyor.

Öteden beri Orman Bakanlığı’na bağlı olan “Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek” de aynı genel müdürlüğün yetkisine devrediliyor.

Buna koşut olarak 1989’dan bu yana faaliyette olan Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇKK) ise kapatılıyor. Personel ve ekipmanı ise yeni genel müdürlüğe aktarılıyor.

Doğal sitlerin kentsel ve arkeolojik sitlerle çakışması durumunda izlenecek yöntem içinse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca müştereken çalışma yapılacağı öngörülüyor.

Edinilen bilgiye göre, “üyeleri kalmayan” koruma yüksek ve bölge kurulları, YÖK’ün de devre dışına çıkarılmasıyla sadece bakanlıkça atanabilecek yeni üyeleri oluşuncaya kadar çalışma yapamayacaklar.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...