Çevreyi kirletene ceza

Çevre Kanunu'na göre uygulanan para cezaları,  yüzde 12 artırıldı.

Haberler 30.12.2008 - 10:49

Çevreyi kirletene ceza

Resmi Gazete'de yayımlanan ''Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ''e göre, çevreyi kirletenlere şu cezalar verilecek...
- Emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 500 YTL-646 YTL ceza
- Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 1293 YTL ceza.
- Hava kirliliği yönünden izne tabi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara verilen ceza 31 bin 62 YTL.
- Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşması halinde 62 bin 125 YTl.
- Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara uygulanan 60 bin YTL para cezası, 77 bin 656 YTL olarak belirlendi.
- Standartlara aykırı gürültü ve titreşime neden olan konutlar, gelecek yıldan itibaren 400 YTL yerine 517 YTL, ulaşım araçları bin 200 YTL yerine bin 552 YTL, iş yerleri ve atölyeler 4 bin YTL yerine 5 bin 176 YTL, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12 bin YTL yerine 15 bin 531 YTL ceza ödeyecek.
-Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere verilen para cezası 100 YTL'den 127 YTL'ye yükseltildi.
- Tehlikeli atıklar, içme ve kullanma suyu koruma alanlarını kirletenler, anız yakanlar, atıkları toprağa verenler ile denizleri kirletenlere uygulanacak cezalar da yeniden değerlendirme oranında artırıldı.


Sayfa Yükleniyor...