"Çevreyi korumada tehlikeli adım"

Milliyet Gazetesi yazarlarından Yalçın Doğan köşesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları'nın kaldırılmasına dikkat çekiyor...

24.08.2011 - 11:34

"Çevreyi korumada tehlikeli adım"

Doğan, şunları söylüyor:

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları. 1989’dan beri faaliyette bulunan özerk kurullar.
Çeşitli yatırımlara, inşaatlara karşı doğayı, her türlü kültür varlığını koruyan kurullar. Doğal varlıkları, sit alanlarını, ormanlık arazileri, deniz kıyılarını her türlü baskıya rağmen, bu kurullar koruyabiliyor. Her zaman başarıya ulaşmakta güçlük çekmiş olsalar bile, yine de, varlıkların korunmasında önemli kalkan görevi üstleniyor.
17 Ağustos tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan kanun hükmünde kararname ile bu kurullar kaldırılıyor ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanıyor. Kurullarda üyelerin görevlerine son veriliyor.
Kararnameye göre, Bakanlıkta “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü” kuruluyor, anılan kurullar bundan böyle anılan genel müdürlüğü bağlı olarak oluşacak.
Çevre ve doğal varlıkları korumak açısından çok önemli bir karar. Kararın en hassas noktası “kurullar artık siyasal irade ile oluşacak”.  Nerenin, nasıl korunacağına siyasal iktidar karar verecek.
İktidara koruma adına büyük sorumluluk yüklüyor, onun için iktidar dikkatli davranmaya zorlanabilir. Ya da çevre ve kültür varlıkları eskiye göre, daha az korunabilir duruma düşebilir.
Kurullar yine olacak, ama üyeleri Bakanlıkça atanacağı için iktidarın emrinde. Kararın tehlikeli yanı bu.


  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...