CHP, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekilleri Emine Ülker Tarhan ve Akif Hamzaçebi, Anayasa Mahkemesi'ne gelerek, dava dilekçesini sundular.

Gazetecilere açıklama yapan Tarhan, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirterek, kanunun seçimin geri bırakılmasına ilişkin 5, adayların görevden ayrılmasına ilişkin 11, propaganda ve seçimin yargı denetiminde yapılmasına ilişkin 13, adaylara yardıma ilişkin 14. maddeleri ile 21. maddesindeki ''Meclis Başkanı tarafından tutanak verilmesi'' ibaresi ve Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl olacağına ilişkin geçici 1. maddesinin iptalini istediklerini bildirdi.

Tarhan, ''Bu maddelerin Anayasa'ya aykırılık dayanakları hepsinin ayrı ama genel olarak Anayasa'nın hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2, kaynağını Anayasa'dan almayan hiçbir yetkinin kullanılamayacağına ilişkin 6, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10, Anayasa hükümlerinin yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayacağına ilişkin 11, seçme ve seçilme hakkına ilişkin 67, Cumhurbaşkanının görev süresine ilişkin 101, Cumhurbaşkanının seçim yöntemine ilişkin 102, Anayasa'nın değiştirilmesine ilişkin 175. maddesine aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk'' diye konuştu.