CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

CHP, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Sayıştay’ı yeniden yapılandıran yasaların bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anadolu Ajansı 15.02.2011 - 13:45

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Mersin Milletvekili İsa Gök, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Kanunu'nun bazı maddelerinin yürürlülüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Partinin TBMM Grup toplantısından önceki kapalı oturumda milletvekillerinden HSYK ile Sayıştay’ı yeniden yapılandıran yasaların bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak için imza alındı.

Başvuruda, Sayıştay Kanunu'nun ağırlıklı olarak denetime ilişkin hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteniyor.

Performans denetiminin niteliği ile ve kamu zararını tarif eden hükümler iptal konusu edilecek.

Sayıştay’ın yerindelik denetimi yapamamasını, idarenin takdir yetkisini sınırlayacak ve ortadan kaldıracak karar alamamasını hükme bağlayan maddenin de iptali istenecek.

Sayıştay’ın denetim yaparken ''genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları'' dikkate almasını öngören hükümler de iptal konusu edilecek.

Sayıştay’a uzman alımında sözlü mülakatta, adayda aranacak nitelikleri belirleyen hükümler ile mülakatta kamera kullanılmasını ortadan kaldıran maddelerin de iptali istenecek.

Sayıştay’da ''rapor değerlendirme kurulu'', illerde ise ''denetim grup başkanlıkları'' kurulabilmesine olanak sağlayan hükümlere itiraz edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın, araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararı doğrultusunda Sayıştay’dan denetim istemesinin sınırlarını çizen madde ile TBMM'nin Sayıştay’ı denetim elamanlarına denetlettirebilmesine olanak sağlayan hükmün de iptali istenecek.

HSYK'yı yeniden yapılandıran yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen hükümleri ise şöyle:

-Geçici yetki veya herhangi bir görevlendirmeyle başka bir kurum veya kuruluşta görev yapan hakimi de hakim tanımı içine alan hüküm,

-Adalet Bakanlığı Müsteşarı bulunmadığında kurul toplantılarında kendisine vekalet eden bürokratın katılabilmesine olanak sağlayan hüküm,

-Teftiş Kurulu’nun, Üçüncü Daire Başkanı’nın gözetiminde çalışabilmesi koşulunu getiren hüküm,

-Teftiş Kurulu müfettişlerini, yapacakları inceleme ve soruşturmalarda kendi yetkilerine ilave olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre işlem yapabilmesi ve Cumhuriyet savcısına soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili tanınan tüm yetkileri kullanabilmesine olanak sağlayan hüküm,

-HSYK üyeliği için aday olan hakim ve savcıların kendilerini tanıtan ve mesleki konularla ilgili düşüncelerini açıklayan mektup, elektronik posta ve kısa mesaj gönderebilmesi ile kapalı yer toplantısı yapabilmesine olanak sağlayan madde,

-HSYK toplantı gündeminin, belli olduktan sonra da değiştirebilmesine imkan sağlayan hükümler,

-Kurulun seçimle gelen üyelerinin, kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmalarının kurul tarafından karara bağlanması ve oluşturulacak soruşturma kurulunun, Cumhuriyet savcısına tanınan bütün yetkileri kullanmasına olanak sağlayan hükümler,

-HSYK'nın seçimle gelen üyelerinin özlük haklarına ilişkin bazı düzenlemeler,

-HSYK'nın haklarında meslekten çıkarma cezası verilen hakim ve savcıları yargı kararı olmadan da göreve döndürebilmesine olanak sağlayan hüküm.

YARGITAY VE DANIŞTAY
CHP'de, Yargıtay ve Danıştay’da yeni daireler kurulmasına ilişkin yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi için de hazırlık yapılıyor.

Kapalı toplantıda, grup başkanvekillerine başvuru için yetki verildi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...