CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergede işsizlik için Meclis araştırma komisyonu kurulması talep edildi.

Önergenin gerekçesinde, "ülke genelinde işsizlik oranı ve işsiz sayısındaki artışın sürdüğü" savunuldu.

15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının 2016 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi arttığı ve 3 milyon 324 bin kişi olduğu ifade edilen önergenin gerekçesinde, işsizlik oranının 0,9 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Önergede, şunlar kaydedildi:

"TÜİK verilerine göre, 2015 yılı Ağustos döneminde 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise yüzde 18,3 iken, 2016 yılında yüzde 19,8 olarak ifade edilmiştir. 2016 yılında 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 11 olarak ifade edilmiştir. İstihdam edilenlerin yüzde 22,2’si tarım, yüzde 19,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 51’i ise hizmetler sektöründe yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,6 puan, tarım sektörünün payı 0,1 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azalmıştır, inşaat sektörünün payı ise değişmemiştir."

İşsizlik sonucu toplumda ve bireylerde travmalar yaşandığı ve bunun belirgin bir artış gösterdiği savunulan gerekçede, "Vatandaşların işsizlik sonucu geçim sıkıntısı yaşaması mutsuzluğa yol açmakta ve akabinde suç oranlarında artış gözlenmektedir. Hükümetlerin ekonomi politikalarındaki hataları ile artan işsizlik oranı arasında doğrudan ilişki vardır. Artan işsizlik oranının sebepleri ve konu ile ilgili etkili ve sürekli önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir" ifadesine yer verildi.