CHP İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 25 milletvekili, Meclis Başkanlığına önerge sundu.

Önergede, işsiz sayısının daha fazla artmaması için etkili politikalar izlenmesi istendi.

İşsizliğin, maddi olumsuzluklarının yanı sıra vatandaşların ruh sağlığını da kötü yönde etkilediği vurgulandı.

Önergede, işsizliğe bağlı depresyon, davranış bozuklukları ve şiddet olaylarında artış yaşandığı ifade edildi; ruhsal destek ünitelerinin kurulması önerildi.