NTV

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni mi keşfediyor beyler bunu?

ntv.com.tr

Türkiye

Eyalet sistemi konusunda daha önce uyarılarda bulunulduğunu belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma ilişkin açıklamasında "Nasıl'ı anlattılar, ama 'Neden?' sorusuna hiç ama hiç cevap vermediler. Oysa birlikte uygarca tartışma imkanı bulsaydık, örneğin 'Neden?' diye soracaktık" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Anayasa tartışmaları gündeme geldiği tarihten itibaren "Neden değiştirmek istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiğini dile getirerek, "Anayasa değişikliğinin mimarı iki partiden beyhude yanıt bekledim. 'Neden?' dedim, izah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi devasa sorunlarımız dururken, 'Neden şimdi?' diye sordum, terörist, hain olmakla suçlandım. 'Darbeye karşı dimdik duran TBMM'yi neden büyük ölçüde işlevsiz bırakıyorsunuz? diye sordum, 'Sen de darbecisin' iftirasına başvurmalarını hayretle ve üzülerek izledim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Başbakan Binali Yıldırım'ı, defalarca, televizyonlarda tartışmaya davet ettiğine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Hakikatin ortaya çıkmasından korktular, gelmediler. Adalet denilen kavramı yerle yeksan ederek her gün saatlerce ekran başına kurulup kendi düşüncelerini topluma aktardılar. 'Nasıl'ı anlattılar, ama 'Neden?' sorusuna hiç ama hiç cevap vermediler. Oysa birlikte uygarca tartışma imkanı bulsaydık, örneğin 'Neden?' diye soracaktık, 'Neden önerdiğiniz rejimde, milletin vekili meclis kürsüsünden bakana soru soramıyor? Neden hiçbir bakanın meclise ayak basmasını istemiyorsunuz? Neden hükümet meclisten güvenoyu isteme tenezzülünde dahi bulunmuyor? Neden meclisi bu kadar küçük görüyor, aşağılıyorsunuz? Neden cumhurbaşkanının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz?' Bu gerçekler ortadayken dağa taşa 'Meclisin yetkisi artıyor' diye afiş asıp televizyonlara reklam verip, söyleyerek günaha giriyorsunuz?"

"MİLLETİN VERGİLERİNİ KEYFİNCE HARCAYACAK"

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı da seçilen bir partinin genel başkanının meclisi feshedebileceğini, OHAL ilan edip, kararname ile ülkeyi yönetebileceğini, milletin vergilerini "keyfince" harcayabileceğini anlatarak, "Bu saydıklarımın tamamına tek bir adam sahip olmak istiyor, ama tek bir sorudan korkuyor. 'Neden?" dedi.

Partili cumhurbaşkanının hem ilin valisini, hem partisinin il başkanını atayacağını, siyasi rakiplerini yargılayacağını, hakim ve savcıları atayacağını, TSK'ya başkomutanlık yapacağını, siyasetin kışlaya gireceğini savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"CUMHURİYETİMİZİ YIKMAYALIM"

"Bu güzel ülkeyi, yüce milleti illa ki' biz' ve 'onlar' diye bölmek, bazılarını kayırıp, diğerlerini ayırmak ısrarı neden? Oysa unutmamamız gerekir, asırlık Cumhuriyet rejimi sayesinde benim gibi köy çocukları genel müdür, genel başkan oldu. Binali Bey gibi başbakanlık, merhum Bayar, Özal, Demirel gibi cumhurbaşkanlığı yaptı. Bütün yurttaşlarıma sesleniyorum, AK Partili, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaşlarım; gelin cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim. Eğer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralım. Neden?' Adı sanı olmayan bir millet mi olalım. Neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken, Suriyeliye sınavsız üniversite hakkı veriliyor. Neden? 'Önce siz anayasa değişikliğine evet deyin, sonra Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz' diyorlar. Neden? Hanedana askerlik yapmadan vekillik hakkı tanınması hangi vicdana sığıyor? Neden diye düştük yollara maalesef yanıtını alamadan sandığa gidiyoruz."

17 TEMEL SORU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği ile 17 temel soruyu sorduklarını hatırlatarak, vatandaşlardan vicdanlarına sorup, "evet" veya "hayır" oyu kullanmalarını istedi. Kılıçdaroğlu, sorularını şöyle sıraladı:

"Anayasa değişikliğinin 2. maddesiyle yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış TBMM'nin üye sayısı 600'e çıkartılmak ve en az 187 trilyonluk bir yük vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 3. maddesiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indiriliyor. Ancak askerliğini yapmamış milletvekillerinin ömür boyu askerlikten muaf tutulacakları sözü veriliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 5, 6 ve 16. maddelerine göre TBMM’nin bakanları denetleme görev ve yetkisi kaldırılıyor. Milletvekillerinin, meclis kürsüsünden bakanlara sözlü soru sormaları dahi sona erdirilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7. maddesiyle cumhurbaşkanının tarafsızlığı ortadan kaldırılıyor. Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanı da olması isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 8. maddelerine göre bir partinin genel başkanı siyaset dışı kalması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de başkomutanı yapılmak isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 8. maddelerinde yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına 'milli güvenlik politikalarını belirleme' yetkisi veriliyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 8 ve 16. maddelerine göre başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılıyor. Yetki tek adama veriliyor. Osmanlı da dahil olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana var olan başbakanlık ve bakanlar kurulundan vazgeçilmek isteniyor. Neden?"

Mevcut Anayasa'ya göre kamu atamaları kriterleri liyakat esasına göre TBMM tarafından belirlendiğini, anayasa değişikliğinin 8. maddesine göre ise aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı da olan cumhurbaşkanının, atama kriterlerini tek başına belirlemesinin hedeflendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanının tek başına hem atama kriterlerini belirlemesi hem de genel müdürleri, müsteşarları büyükelçileri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, rektörleri, müftüleri ataması isteniyor. Neden?" dedi.

"BU AŞILMAZ ZIRH NEDEN?"

Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin 8. maddesine göre cumhurbaşkanın yokluğunda, seçimle gelmiş milli iradeyi temsil eden, aynı zamanda parti grupları arasında tarafsız olan TBMM Başkanının cumhurbaşkanına vekalet etmesi uygulamasından vazgeçilmek istendiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Anayasa değişikliğinin 8. maddesiyle ekonomik ve sosyal konuların tamamında cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verilmek isteniyor. Örneğin kıdem tazminatı bir gecede sıfırlanabileceği gibi asgari ücreti de dondurabilecektir. Neden? Mevcut anayasaya göre yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan'a sevki için 276 oy yeterliyken, anayasa değişikliğinin 9. maddesine göre tek adam rejiminde 400 oy şartı getirilmek isteniyor. Bu aşılmaz zırh neden? Anayasa değişikliğinin 10. maddesiyle cumhurbaşkanına, TBMM'yi devre dışı bırakarak istediği kadar başkan yardımcısı ve bakan atama yetkisi veriliyor. Neden? TBMM'ye güvensizlik adeta anayasaya giriyor. Neden?

"80 MİLYONUN CAN GÜVENLİĞİ TEK ADAMA EMANET"

Anayasa değişikliğinin 7, 10 ve 16. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı dahil olmak üzere merkezi idareyi tek başına, istediği gibi şekillendirme yetkisi verilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 11. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin tek başına TBMM'yi fesih etme yetkisi verilmek isteniyor. Atatürk'e bile verilmeyen bu yetki, tek adama verilmek isteniyor. Neden? Anayasa değişikliğinin 7 ve 12. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına olağanüstü hal ilan ederek, yayınladığı kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verilmek isteniyor. Bu yetkiyle 80 milyonun can ve mal güvenliği tek bir adama emanet ediliyor. Neden?

Anayasa değişikliğinin 7 ve 14. maddelerine göre bir partinin genel başkanına hakim tayin etme yetkisi ve yargıyı siyasetin kontrolüne alma fırsatı tanınmak isteniyor. Değişikliğe göre bir partinin genel başkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesinin 12 üyesini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve başsavcı vekilini, Danıştay üyelerinin dörde birini, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin yarısını kendisi tayin edecek. Neden? Anayasa Değişikliğinin 16. maddesiyle, cumhurbaşkanı kendi uygulamalarını denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu'nun bütün üyelerini kendisi atayacak. Neden?"

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da servis şoförleri ve esnafla da bir araya geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında, salonda bulunanlara seslenerek "Siz söz verildiğini biliyorum. Siz söz verilip yerine getirilmediğini de biliyorum. Söz verilip yerine getirilmeyince sizin demokrasilerde çok önemli bir hakkını ortaya çıkıyor. Bir siyasetçi size gelip 'ben bu sorunu çözeceğim' diye söz verir ve verdiği sözün arkasında durmazsa sizin en doğal hakkınız çıkıyor ortaya. O hakkı insanlar siyasette, 'hayır' sözcüğünü kullanarak yerine getiriyor. 'Madem sen verdiğin sözü tutmadın, kusura bakma bende sana hayır derim' derler. Bu sadece Türkiye için geçerli değil bir kural değil, bütün dünyada demokrasilerde geçerli olan kuraldır. Madem söz verdin, madem yerine getirmiyorsun, o zaman ilk seçimlerde bende gereğini yapacağım, 'sen verdiğin sözü tutmazsan, ben de bu kurala uyarım, doğal bir kurala uyarım ve sana oy vermem'. Sizden beklenen budur. 'Demokrasi, demokrasi' diyorsanız, demokrasiyi bir kişi değil demokrasiyi iki taraf birbirini test ederek hayata geçirir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir özelliğim var benim. Siyasette ahlakı egemen kılmak için her türlü çabayı gösteriyorum. Altına imza atamayacağım, yerine getiremeyeceğim bir vaatte asla bulunmadım. Biz 'asgari ücret net 1500 lira olacak' derken bu uygulanamaz deniyordu. Bugün bütün CHP'li belediyelerde asgari ücret net 1500 liradır" diye konuştu.

"YENİ Mİ KEŞFEDİYOR BU BEYLER BUNU?"

Kılıçdaroğlu, "Dün akşamdan itibaren tartışılmaya başlandı. 'Efendim nasıl bir şey? Türkiye parçalanacak mı, parçalanmayacak mı? Eyalet olacak mı, olmayacak mı? Yeni mi keşfediyor bu beyler bunu? Elli sefer söylendi. 'Efendim başkan yardımcıları söylemiş ama benim ağızımdan çıkmadı'. TBMM'nin kürsülerinden 24 saat söylendi daha ne söylensin. Sende dinledin kardeşim, başbakan da dinledi, bakanlar da dinledi. Çıktılar meydan dediler ki 'bizim asıl hedefimiz anayasanın ilk dört maddesini değiştirmektir'. Ne istiyorsunuz si Türkiye Cumhuriyeti'nden, bu devletten ne istiyorsunuz?" dedi.

"TÜRKİYE BİR FELAKETİN İÇİNE SÜRÜKLENMEYE İSTENİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanın danışmanlarından birisi 16 Nisan için 'halk kendi devletini kurmak için adım atıyor' diyor. Ne demek ya? Yani 16 Nisan da mı biz kendi devletimizi kuracağız? Bu devlet ne zaman kuruldu? Bu kadar şehidi biz niye verdik? Bu gaziler neden çıktı, bu bayrak kimin bayrağı, bu devlet kimin devleti? Yeni devlet kuracakmışız, kim söylüyor bunu, yardımcısı söylüyor. Türkiye bir felaketin içine sürüklenmeye isteniyor. Hepimizin aklımızı başımıza alması lazım" dedi.

"BEN SİZE NE YAPTIM?"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gündem maddesi ne? Madde 1 Kılıçdaroğlu, Madde 2 Kılıçdaroğlu, Madde 5 Kılıçdaroğlu, Madde 15 Kılıçdaroğlu, Madde 18 Kılıçdaroğlu. Dayanamıyorum soruyorum, 'ya arkadaş ben size ne ne yaptım?'. Haram yemedim, yolsuzluk yapmadım, kul hakkı yemedim, herkese saygılı oldum, saygıda kusur etmedim, çocuğun da büyüğünde elini öptüm, yaşıtlarıma saygılı gösterdim. Kendi kültürümü, bu toprakların kültürünü yaşıyorum, bu toprakların kültürüyle büyüdüm. Peki kardeşim benden ne istiyorsunuz? Devletin arabalarını kullanmıyorum, devletin uçaklarını, forsunu kullanmıyorum, devletin televizyonlarını, paralarını kullanmıyorum. Siz bütün bunları kullanıyorsunuz ve yine de yerinizde rahat durmuyorsunuz. Peki biz ne yapıyoruz? Tek güvendiğim bu milletin kendisi ve Allah'ıma güveniyorum. Başka kime güveneyim. Gelin diyorum gelmiyorsunuz, adalet diyorum, adalete inanmıyorsunuz, kaçıyorsunuz. Hukuk diyorum dinlemiyorsunuz. Hak diyorum dinlemiyorsunuz. Peki bu milletten ne istiyorsunuz. Bu cumhuriyetten, bu devletten ne istiyorsunuz. Niye 'biz yeni bir devlet kuracağız' diye ortaya çıkıyorsunuz? Hangi gerekçeyle" şeklinde konuştu.

ETİKETLER