NTV

CHP 'tape'siz önergeyi verdi

Türkiye

CHP, Başbakan Erdoğan hakkında verdiği soruşturma önergesini, dinleme kayıtlarını çıkartarak yeniden Meclis Başkanlığı'na sundu.

CHP, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında 17 ve 25 Aralık operasyonlarına ilişkin verdiği ancak iade edilen Meclis soruşturması önergesini, dinleme tapelerini çıkartarak yeniden TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yenilenen soruşturma önergesinde, daha önce bulunan tapeler, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in iade gerekçesi doğrultusunda çıkartıldı.

"Genel Hukuksal Değerlendirme ve "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasını Gerektiren Eylemler" konulu bölümlerin yer aldığı soruşturma önergesinin "Sonuç" bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevi sırasında ve görevindeki işlerden dolayı işlediği fiilleri; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 257 (görevi kötüye kullanma), 279 (kamu görevlisinin suçu bildirmemesi), 277 (yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs), 283 (suçluyu kayırma), 255 (nüfuz ticareti) maddeleri ile 3628 sayılı Kanun'un 4 ve 13. maddelerinde tanımlanan (haksız mal edinme, mal kaçırma, gizleme) suçlarına uygun düştüğünden, söz konusu eylemlerin soruşturulması için hakkında Meclis soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz."