Çocukların en sevdiği internet sitesi

İnternet Kurulu, Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıklarına ilişkin yaptığı araştırmada ilginç veriler elde etti.

14.04.2011 - 10:53

Çocukların en sevdiği internet sitesi

İnternet Kurulu, Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıklarına ilişkin yaptığı araştırmada ilginç veriler elde etti. Araştırmaya katılan 9-16 yaş arası çocukların tamamının Facebook kullanıcısı olduğu belirtilirken, çocuklar arasında en sık kullanılan paylaşım sitesi yüzde 99 oranı ile Facebook oldu.

İnternet Kurulu, ODTÜ ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı desteğiyle “Çocukların Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Alışkanlıkları” araştırma raporunu yayımladı. 9-16 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre çocukların yüzde 38,4′ü “her gün bir kere”, yüzde 30′u “her gün bir kereden fazla” ve yüzde 23′ü ise “haftada bir kereden fazla” interneti kullandığını belirtti. Araştırmaya katılan çocukların hepsi Facebook sosyal paylaşım sitesini kullandıklarını söylerken, en sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi ise yine yüzde 99 ile Facebook oldu.

Çocukların yüzde 84′ü şimdiki arkadaşlarıyla iletişim kurmak için, yüzde 32′si sosyal paylaşım sitesinde neler olduğunu görmek için, yüzde 31′i eski arkadaşlarını bulmak için, yüzde 28′i ise arkadaşlarının ve diğer kişilerin neler yaptığını öğrenmek için sosyal paylaşım sitesini kullandığını belirtti. Araştırmaya katılan çocukların, sosyal paylaşım sitesini her kullanışında ortalama 72,19 dakika zaman harcadıkları da ortaya çıktı. Çocukların yaşları büyüdükçe sosyal paylaşım sitesine her girişlerinde harcanan ortalama sürenin de arttığı kaydedildi.

YÜZDE 62'Sİ OLUMSUZ ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYOR
Araştırmaya katılan çocuklar, sosyal paylaşım sitelerinde harcadığı zamanın kendisini olumsuz etkileyip etkilemediği yönündeki soruları da yanıtladı. Buna göre çocukların yüzde 36′sı bu sitelerden olumsuz etkilendiğini belirtirken, etkilenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 62 olarak belirlendi. Olumsuz etkilendiğini belirten çocukların da yüzde 60′ı derslerine yeterince zaman ayıramadığını yüzde 24′ü, arkadaşlarına yeterince zaman ayıramadığını, yüzde 21′i ailesine yeterince zaman ayıramadığını, yüzde 17′si kendi yaşına uygun olmayan bilgi ve içerikle karşılaştığını ve yüzde 10′u da sosyal etkinliklere yeterince zaman ayıramadığını olumsuzluk sebebi olarak gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre erkek çocuklarının kızlardan daha fazla sosyal paylaşım sitelerini kullandığı ortaya çıktı. Çocukların yüzde 44′ü kişisel bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasını güvenli bulurken, yüzde 40′ı ise güvensiz bulduğunu belirtti. Güvenlik konusunda herhangi bir bilgisi olmayanların oranı ise yüzde 16 olarak belirlendi.

GİZLİLİK KURALLARINI BİLMİYORLAR
Çocukların sosyal paylaşım sitelerindeki kişisel bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik kuralları bilmediği de araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar arasında yer aldı. Çocukların yüzde 47′si bu kuralları bilmediğini, yüzde 16′sı ise bu kuralları okuyup anlamadığını belirtti. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 50′si sadece tanıdığı kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul ettiğini, yüzde 33′ü tanıdığı kişiler ve arkadaşlarının arkadaşı isteklerini kabul ettiğini belirtirken yüzde 15′lik bir oran ise gelen tüm arkadaşlık isteklerini kabul ettiğini ifade etti. Sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık taleplerini erkeklerin kızlardan daha çok kabul ettiği ortaya çıktı. Lise öğrencilerinin ilköğretim öğrencilerine göre daha yüksek oranla sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen arkadaşlık tekliflerini kabul ettiği de ifade edildi.

Araştırmadan elde edilen diğer sonuçlara ise şu şekilde yer verildi:

“Çocukların yüzde 26′sı sosyal paylaşım sitelerinde hiçbir aile ferdiyle arkadaş olmadığını belirtirken, yüzde 41′i babasıyla, yüzde 33′ü annesiyle, yüzde 27′si kız kardeşiyle ve yüzde 20′si ise erkek kardeşi ile arkadaş olduğunu belirtmiştir. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesinde ebeveynlerle (anne-baba ile) arkadaş olma oranı azalmaktadır. Sosyal paylaşım sitesinde ebeveynlerle arkadaş olma oranı kızlarda erkeklere göre daha yüksektir.

"Çocukların yüzde 94′ü bazı içerikleri arkadaşlarından gizlemediğini belirtirken, yüzde 5′i ise bazı içerikleri bazı arkadaşlarından gizlediğini belirtmiştir. Çocukların yüzde 96′sı bazı içerikleri ailesinden gizlemediğini belirtirken, yüzde 3′ü ise bazı içerikleri ailesinden gizlediğini belirtmiştir. Çocukların yüzde 6′sı sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı bir bilgiden daha sonra pişman olduğunu belirtirken yüzde 93′ü ise sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı bir bilgiden hiçbir zaman pişman olmadığını belirtmiştir.

"Çocukların yüzde 49′u Sosyal Paylaşım sitesinde tanımadığı bir kişiden mesaj aldığında asla cevap vermeyeceğini belirtirken, yüzde 30′u mesajın içeriğine göre uygunsa cevap verdiklerini belirmiştir. Çocukların yüzde 9′u ise Sosyal Paylaşım sitesinde tanımadığı bir kişiden gelen bir mesaja mutlaka cevap verdiğini belirtmiştir. Yaş büyüdükçe sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişilerden gelen mesajlara cevap verme oranı artmaktadır.

"Erkekler kızlara göre, sosyal paylaşım sitesinde tanımadığı kişiden gelen mesajlara daha çok cevap vermektedir. Çocukların yüzde 63′ü Sosyal Paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacağını hiçbir zaman yazmadığını, yüzde 33′ü bazen yazdığını belirtirken yüzde 3′ü ise genellikle Sosyal Paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacağını yazdığını belirtmiştir. Gelir düzeyi azaldıkça çocukların sosyal paylaşım sitesinde ne zaman nerede olacaklarını bildiren bir bilgi paylaşma oranları da azalmaktadır.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...