Çöpten elektrik

Konya'da çöp depolama sahasında kurulacak tesis tam kapasiteyle çalıştığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilecek.

Anadolu Ajansı 18.03.2009 - 09:14

Çöpten elektrik

KONYA - Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe belediyelerince yaklaşık 110 araçla 3 vardiya toplanan günlük ortalama bin ton katı atık Aslım mevkisinde yaklaşık 35 yıldan beri depolanıyordu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ''1970'li yıllardan bu yana kullanılan düzensiz depolama sahası, rehabilite edilerek 2004 yılından itibaren katı atıkların geçirimsizliği sağlandı. Bu sahada sızıntı suyu drenaj tabakaları oluşturuldu ve kirli su tekniğine uygun, sağlıklı bir şekilde depolanmaya başlandı. Bugün ise hazırladığımız proje sayesinde bölgede kurulacak tesisle bu çöplükten enerji üreteceğiz'' dedi.

Akyürek, katı atık depolama sahasında oluşan metan gazlarının toplanarak, kurulacak olan tesiste elektrik enerjisine çevrileceğini vurguladı.

Bu proje ile Aslım mevkisinde depolama işlemi tamamlanmış 10 hektarlık sahadaki 1.2 milyon metre küplük atık kütlesinden meydana gelen gazların değerlendirilmesi amaçlanıyor.

4 BİN KONUTA YETECEK KADAR ENERJİ ÜRETİLECEK
Tesisin kurdurularak işletmecilik hakkının kiraya verilmesi işinin 25 Kasım
2008 tarihinde açık teklif usulü ile 10 yıllığına ihale edildiğini anlatan Akyürek, şunları kaydetti:''İhale kapsamında, katı atık kütlesinde oluşan ve karbondioksite göre 21 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeli olan metan gazları, kurulacak olan tesisle elektrik enerjisine dönüştürülecek. Bu sayede hem emisyon azaltımı hem de enerji üretimi sağlanmış olacak. Tesisin enerji kapasitesinin saatte 1 megawatt olacağını öngörüyoruz. Yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına ihale edilen tesis, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında günde 4 bin konuta yetecek kadar enerji üretilebilecek.''

Akyürek, ayrıca havuzda toplanan çöp sızıntı suyunun geri devir yöntemiyle tekrar saha üzerine verilecek bir sistemin kurulacağını ifade ederek, bu sistem sayesinde de hem biyolojik bozulmanın (fermantasyon) hızlandırılarak gaz üretimin arttırılmasının sağlanacağını hem de sızıntı suyunun bertaraf edilmiş olacağını bildirdi.

İhale şartnamesinde olmamasına rağmen enerji üretimi sırasında tesiste açığa çıkacak ısının kurulacak olan serada değerlendirmeyi planladıklarını anlatan Akyürek, tesiste açığa çıkan karbondioksit gazlının da seraya verilerek, bitkiler tarafından oksijene dönüştürülmesinin sağlanacağını kaydetti.

Akyürek, tüm bu faaliyetlerin yapılması sonunda çevreye herhangi bir zararın verilmeyeceğini aksine çevre kirliliğinin önlenmesi için önemli bir adım atılmış olacağını belirterek, ''Bu proje ile Aslım Çöplüğü, enerji üreten bir tesise dönüşecek. İhale edilen tesis için şu anda Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ile Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan izin alma süreci devam ediyor'' diye konuştu.

Akyürek, tesisin lisans alma süreleri ile birlikte 2010 yılının haziran ayında faaliyete geçmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...