Cuma hutbesi ile "doğa koruma"

Türkiye’nin son 20 yılda en hızlı su kaybeden gölleri arasında yer alan Burdur Gölü’nün kurtulması için çalışan Doğa Derneği, Burdur halkına Cuma hutbesi ile ulaştı.

25.07.2009 - 15:11

Cuma hutbesi ile "doğa koruma"

Doğa Derneği ve Burdur İl Müftülüğü’nün birlikte hazırladığı su kaynaklarının akılcı kullanımına yönelik hutbe 24 Temmuz Cuma namazında okundu.  Burdur il merkezi, ilçe, kasaba ve köylerde bin 7 camide okunacak hutbe ile Doğa Derneği yaklaşık 52 bin kişiyi bilgilendirecek.

Doğa Derneği Burdur’da 2007 yılından bu yana yürüttüğü Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi kapsamında bir ilki gerçekleştirdi. Doğa Derneği ve Burdur il Müftülüğü işbirliği ile Burdur Merkez Ulu Camii İmamı Nuri Çınar tarafından hazırlanan su tasarrufu hutbesi dünkü Cuma namazında okundu.

İl genelinde 50 binin üzerinde insana ulaşan hutbede şunlar söylendi:
“Sayısız nimetler içinde su nimeti bütün canlılığın olduğu gibi bizimde hayat kaynağımızdır. Onun olmadığı bir dünya tasavvuru bile korkutucu gelir bizlere. İşte böylesine hayati önemi haiz su nimeti diğer bütün nimetler gibi belirli ölçülerle verilir bizlere. Buda imtihanın bir parçasıdır. Bizler su nimetini sanki hiç elimizden alınmayacakmış, hiç yokluğuyla karşı karşıya kalmayacakmışız gibi israf edecek olursak imtihanı kaybetmiş oluruz. Ve helal olan su nimeti, onu gerektiği gibi kullanmamız için dünya ve ahiret sıkıntısı olarak çıkar karşımıza.

Su nimetinin kadrini bilmeliyiz. Özellikle tarımda toprağımızın özelliklerine uygun sulama tekniklerini öğrenmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Ülkemizde uygulanan yanlış sulama faaliyetleri sonucu su israfı, verimin düşmesi, yoğun işgücü, drenaj, tuzluluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Burdur Gölü kapalı bir havza olup besleyen tek kaynak olan yağıştır bununla birlikte Burdur Gölü yeraltı suları olarak baraj ve göletler yeraltı suları olarak ise sondajlarla tarımda aşırı su tüketen salma, karık ve tava sulamada kullanılmaktadır. Bu gün dünya da uygulanan yaygın yöntem olan damla sulama yöntemi ülkemizde de saydığımız sorunların asgariye inmesinde başarılı bir yöntem olduğunu uzmanlarca dile getiriliyor. Zaman ve emek kaybını asgariye çeken, önemli düzeyde su tasarrufu sağlayan, hastalık ve yabancı ot gelişimi azaldığından ilaç kullanımını asgariye çeken, elektrik kullanımını yarıya indiren, daha az gübreleme yapma imkanı sunan bu yöntem olarak uzmanlarca tavsiye edilen damla sulama yöntemine biraz önce zikrettiğimiz hassasiyetleri göz önünde bulundurarak gereken önemi verelim.”

Doğa Derneği’nin, 2007 yılında başlattığı Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi kapsamında göldeki su kaybını durdurmanın yanı sıra akılcı su kullanımı konusunda Türkiye’ye model oluşturmayı hedefliyor.

Uluslararası Ramsar Statüsü'nde Türkiye'nin korunmaya değer önemli sulak alanlarından biri konumundaki Burdur Gölü ve havzası, havzayı besleyen su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Burdur kapalı havzasındaki suyun yüzde 90’ı tarımda yüzeysel sulama yöntemleri ile kullanılıyor.

Bölgedeki ekosistemin dengesini ve göldeki ekolojik yaşamı tehdit eden yanlış su yönetimi gölde hızlı küçülmeye neden olmanın yanı sıra tarımda verimin düşmesine ve toprağın temel özelliklerinin azalmasına kadar çok çeşitli sorunların yaşanmasına neden oluyor.

Doğa Derneği, Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi kapsamında bugünde kadar kırsalda bulunan 44 köyden bin 524 çiftçiye tarımda suyun etkin kullanım yöntemi olan damla sulama konusunda eğitimler gerçekleştirdi. Burdur bölgesindeki 4 alanda damlama sulama ve yeşil silaj pilot uygulamaları gerçekleştiren Doğa Derneği, kırsaldaki çalışmaların yanı sıra okullarda ve şehir merkezinde gölün önemini anlatan çalışmalar düzenliyor.

Doğa Derneği’nin, suyun aşırı tüketimini engellemek için Çevre ve Orman Bakanlığı, Burdur Valiliği, Burdur Belediyesi, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı desteğiyle Burdur Gölü Kurtarma Projesi’ni uygulamaya koyduğunu anlatan Doğa Derneği Burdur İl Temsilcisi Ufuk Gökduman şunları söyledi:“Türkiye’nin göllerinin büyük kısmında olduğu gibi Burdur Gölü için de temel sorun su yönetimi politikalarıdır. Ülkemizde kullanılabilir suyun yüzde 75’i tarımda kullanılmakta, bu oranın da çok büyük bir kısmı yüzeysel sulama şeklinde uygulanmaktadır. Burdur havzasında bu oran yüzde 90’lara kadar çıkıyor. Bu sorunları ve çözüm yöntemlerini bilimsel bir yaklaşımla ortaya koymak için çalışan Doğa Derneği ülkemiz için örnek teşkil edecek çalışmalarını Burdur Kapalı Havzasında ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.” 

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...