Cumhuriyet tarihi hiç böyle anlatılmamıştı. Bilimle anlatıldı, şiirle anlatıldı, romanla, tiyatro oyunuyla, sinemayla, belgeselle, müzikle anlatıldı... Ama karikatür sahne almamıştı hiç. Ülkemizin tek karikatür tarihçisi Turgut Çeviker, dört yıllık özverili ve özenli bir çalışma ile 500.000 karikatür içerisinden Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi’ni bir araya getirdi.

85 yıl içinde yaşanan olaylar kadar, karikatürün bu olayları ele alış biçimi de Cumhuriyet tarihinin nasıl oluştuğunu, her dönemin siyasi atmosferini ve zihniyet dünyasını gösteriyor. Karikatürlerle Cumhuriyet Tarihi, karikatür tarihçisi Turgut Çeviker tarafından Cumhuriyet tarihi boyunca yayınlanmış bütün önemli gazete ve dergileri taranmasıyla oluştu. En az 500.000 karikatürü elden geçirdi. Seçilenler temizlendi, gereken yerlerde kısa açıklamalarla “desteklendi”. Sonunda, 161 karikatürcünün 1258 karikatürüyle Türkiye’nin siyasal ve toplumsal tarihi inşa edildi.

Bu üç ciltlik kitap, Cumhuriyet tarihinin dönüm noktalarını temel alan 7 dönem/bölümden oluşuyor:

1.Cilt – Tek Parti ve Demokrat Parti Dönemi (1923-1960)
2.Cilt – 27 Mayıs’dan Liberalizme (1960-1991)
3.Cilt – Merkezin Çöküşünden Muhafazakar Demokasiye (1991-2008)

Her dönemin ayırdedici özelliklerini belirten, dolayısıyla karikatürleri anlamlandırmamızı kolaylaştıran çerçeve metinleri Dr. Ahmet Kuyaş (Galatasaray Üniversitesi) yazdı. Murat Belge ise bu tarihle paralellik içinde Türk karikatürünün serüvenini kaleme aldı.

Hazırlayan: Turgut Çeviker
Sunuş : Murat Belge
Dönem metinleri: Ahmet Kuyaş

KARİKATÜRKİYE, internet yoluyla ntvyayinlari.com adresinden ve 0212 304 08 92 numaralı çağrı merkezinden indirimli temin edinilebilir.