- DHKD: Türkiye’de doğa koruma yolunda uzun vadede önemli faydalar sağlayacak bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Nasuh Mahruki: ÖBA projesi bence sonucu değiştirmeye dönük çok etkileyici ve çok anlamlı bir proje. Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve bitkisel zenginliğinin korunması yönünde hem eğitici ve öğretici. Toplumun her kesiminde duyarlılığı arttırabilir. Bu nokta da oldukça organize ve paylaşımcı olması sebebiyle çok faydalı, hatta onun da ötesinde çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu konularda toplumsal duyarlılığın arttırılması ve toplumun bilgilendirilmesi son derece önemli. Aksi halde yerine koyamayacağımız doğal zenginliğimizdeki kayıplar geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Ulusça bir gün koruma kültürünü benimsediğimiz zaman, kayıplardan geriye dönmenin yüksek maliyetinden de kurtulacağız. Var olanı koruyup zenginleştirmek, her zaman yok olmaya yüz tutmuş bir türü geri kazanmaya çalışmaktan çok daha kolay ve ekonomiktir. Bu nedenle her konuda olduğu gibi, doğa ve çevre konularında uzun vadeli düşünebilmeyi ve buna göre planlama yapabilmeyi artık toplumsal hayatımıza yansıtabilmeliyiz. Bu nedenle ÖBANET’in ülkemizin doğal zenginlikleri açısından çok önemli bir proje olduğunu söyleyebilirim.


- DHKD: Dağcılar, tırmanışları sırasında çoğu zaman bitkisel çeşitlilik açısından çok önemli nadir ve endemik (dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmeyen) bitki türlerinin yanında geçip giderler. Bunlardan bir kısmının soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Dağların ziyaretçileri, dağcılar Dağlık ÖBA’ lar (Önemli Bitki Alanları) hakkında yeterli bilgiye sahip mi?

- Nasuh Mahruki: Çoğu dağcının ÖBA’lar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu sanmıyorum. Aslında flora ve fauna türlerinin korunması ve bu amaçla yapılması/yapılmaması gerekenler hakkında doğaya çıkan herkesin asgari bir bilgiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kötü niyetle olmasa bile, dikkatsizce yapılanlar bazı türler ve habitatları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle sadece dağcılar değil doğa ile bütünleşen herkes, çevre koruma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında mutlaka asgari bir eğitim almalı diye düşünüyorum.


- DHKD: Dağcılar Dağlık ÖBA’ lara nasıl sahip çıkabilirler?

- Nasuh Mahruki: Muhakkak ki dağcıların çoğu yaptıkları sporun içsel dinamikleri gereği doğal güzellikler ve biyolojik zenginliğimizden çok keyif almakta ve heyecan duymaktalar. Ancak “Bu türlerin hangileri tehdit altındadır?”, “Hangi bölgeler hassas bölgelerdir?”, “Bu bölgeler ve bu türler nasıl korunmalıdır?” veya “Doğaya çıkanların nelere dikkat etmesi gerekir?” gibi konularda detaylı ve yateri kadar bilgi sahibi olduklarını tahmin etmiyorum. Bu konuda dağcılara ve doğa sporcularına dönük olarak hazırlanacak bilgilendirme çalışmalarının, broşürlerin ve çeşitli etkinliklerin çok etkili olacağına eminim.- DHKD: Sizce ÖBA’ lara dağcılar nasıl katkı sağlayabilirler?

- Nasuh Mahruki: ÖBA’ların önemi ve korunmasıyla ilgili bilgi sahibi olan dağcılar, doğada kendi etkilerini en aza indirerek dağların üzerindeki en önemli baskılardan biri olan insan etkisini azaltabilirler. Bu konularda yürüyüş/tırmanış yolları üzerinde iletişim kurdukları her yerde, herkesle bu bilgileri paylaşabilirler. Tehdit altındaki türlerin izlenmesi, rapor edilmesi, fotoğraf, arşiv, kayıt, dokümantasyon v.b. gibi konularda gönüllü veri aktarabilirler. Bu türler ve ÖBA’lar hakkında dağcılar bilgilendirilirse, büyük bir ilgi, merak ve duyarlılık göstereceklerine eminim. Doğru bilgiye ulaşabildikleri takdirde doğaya olan düşkünlüklerini kolaylıkla doğa korumaya da yansıtacaklardır. Eminim doğaya çıkan herkes bu konularda iyi bir ahlaka ve duyarlılığa sahiptir. Burada dağcılık ve çeşitli doğa sporları kulüpleri ile eşgüdümlü bir şekilde gerekli bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Bu yöndeki beklentiler iyi ve etkin bir şekilde ifade edilebilirse, çok sayıda doğal alanda fiilen koruma ve izleme çalışmaları gerçekleştirilebilir. Doğaya çıkanlardan çok kısa sürede bilinçli ve çalışkan çok güçlü bir insan havuzu oluşturulabilir. Dağcılar kendi dağlarını olduğu gibi, dağlardaki bitkisel zenginliği de en iyi şekilde koruyacaklardır.