Dahi çocuklar bu okullarda parlayacak

‘Yıldız Okulları’ adı verilen projeyle üstün yetenekli öğrencilerin eğitileceği özel öğretim kurumları açılıyor.  Projenin mimarı Prof. Dr. Fatih Çam ‘Yıldız Okulları’nı ntvmsnbc’ye anlattı.

14.07.2009 - 19:28

Dahi çocuklar bu okullarda parlayacak

Üstün yetenekli çocukların eğtimi için yeni bir modele geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onay verdiği 'Yıldız Okulları’ adı projeyle, yetenekli çocuklar Türkiye çapında belirlenecek, çocuklara yetenekleri doğrultusunda özel eğitim verilecek ve mezun olanlar çift diploma alacak.

Daha önce okullarda bedava kitap kampanyasına da ön ayak olmuş Prof. Dr. Fatih Çam, bu projenin de mimarı...

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek ilköğretim konservatuvaları ile ilk adımı atacak olan projenin detaylarını ve geleceğini, Fatih Çam ntvmsnbc’ye anlattı:

“Yaklaşık olarak 40 yıldır eğitimciyim ve 15 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu benim bir hayalimdi. Daha önceki Milli Eğitim Bakanı ile uyuşamayacağımızı düşündüğüm için yeni Milli Eiğtim Bakanı'nın gelişini bekledim. Projeyi Başbakanımıza açtım ve olumlu yanıt aldım.

Proje kapsamında iki farklı okul tipi yapılacak. ‘Yıldız Okulu’ merkezde yer alan, çok özel yetenekteki çocukları, küçük yaşlardan itibaren barındıran, kontenjan ve ticari kaygısı olmayan okullar olacak. 'Yıldız Okulları' ise isim hakları özel girişimcilere satılacak olan, yine üstün yeteneklere eğitim verecek okullar olacak.

Her okulda iki farklı eğitim verilecek. Bu eğitimlerden birisi haftanın dört gününe yayılmış, iyileştirilmiş anadolu lisesi ya da ilköğretim müfredatına göre olacak. Bu okullarda ayrıca iki gün de güzel sanatlar, özel yetenek, futbol eğitimi ya da mesleki eğitim gibi özel alanlarda verilecek bir eğitim programı öngörülüyor. Okuldan mezun olanlara çift diploma verilecek. Bunlardan biri standart ilköğretim ya da lise akademik eğitim diploması, diğeri de özel yetenek diploması olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu konuda olur alındı. 

İLK FUTBOL OKULU
Ayrıca bu proje kapsamında ilköğretim düzeyinde bir konservatuvar açıyoruz. Yakın gelecekte de yine Türkiye’de ilk kez bir ‘futbol lisesi’ açılacak. Bu lise, ileride sporun diğer dallarını da kapsayacak. Görsel sanatlar, müzik, plastik sanatlar bölümü, hatta seramik gibi, bugün toplumun ihtiyacı olan bölümler de Yıldız Okulları bünyesinde açılacak. Ayrıca okullarımızdan birisi pozitif bilimlerde eğitim verecek olan ‘Cahit Arf’ ya da kısaca ‘Arf Lisesi’ olacak.

ÜNLÜLER HAMİLİK YAPACAK
Bu okullara kendilerini kanıtlamış ve toplumun büyük bölümü tarafından kabul görmüş sanatçı, aydın ve bilim adamlarının adı verilecek. Okuldaki Atatürk büstü ile birlikte okula adı verilen kişinin de büstü okula yerleştirilecek ve eğer yaşıyorlarsa bu kişi okulun hamisi olacak.

Bu okullar hem ilköğretim hem de lise öncesinde öğrenci alacaklar. Okullara kabul edilecek öğrenciler, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nün üyelerinden oluşacak bir kurul tarafından seçilecek. Liseye kabul edileceklerse, bu kurula gelmeden önce SBS sınavına girip belirli bir başarı göstermiş öğrenciler arasından seçilecek. 

‘Yıldız Okulları’ 100 bin dolar muayyel bedelle açık artırmaya çıkartılacak. Peki bu okulları alan kişi ne kazanacak? Öncelikle hazır öğrenci kazanacak. Bugün özel okulların öğrenci bulma sıkıntısı var. Ayrıca ucuz okul arazisi elde edecekler, okul projesi hazırlanarak teslim edilecek ve belediyeler vasıtasıyla 49 yıllığına arsa kiralama gibi avantajlara sahip olacaklar. Bu okulların kontenjanının yüzde 25’i de üstün yetenekli ve gelir durumu düşük öğrencilere ayrılacak.

HERKES YETENEK AVCISI OLACAK
Ayrıca bir mobil SMS kampanyası düzenleyeceğiz. Bu kampanyayla herkes çevresindeki yetenekli çocukları önerebilecek; yani herkes yetenek avcısı olacak. Bu kampanyadan da senede 20 milyon kontörlük gelir bekliyoruz.

Türkiye geneline kurulacak okulların bilişim donanımı, inşaatı, kantin işletmesi gibi konuları da tek merkezden sponsorlar vasıtasıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Öğrencilerin harcamalarını da bir banka sponsoru ile karşılamayı planlıyoruz.

İLKİ BU YIL AÇILIYOR
Önümüzdeki bir yıl içerisinde projenin tanıtım faaliyetlerine yoğunlaşacağız. Robert Lisesi ya da Galatasaray Lisesi’nin imajına denk okullar yaratmayı hedefliyoruz. Önümizdeki 5 yıda 20 okul açmayı planlıyoruz ama bu sayı daha da çok olabilir.

ÜSTÜN YETENEKLİLER HAVUZU
Projenin amaçlarından biri, Türkiye’den beyin göçünü önlemek ve bir üstün yetenekliler havuzu oluşturmak. Ayrıca bu projenin hem kendisini finanse edecek hem de Türk milli eğitimine 10 milyon dolar gibi kaynak sağlayacak bir yapısı var. Projeyle Türkiye’deki yüzde 1,5 olan özel eğitim payının yüzde 10'lara çıkarılmasını bekliyoruz. 

KÖY ENSTİTÜLERİNE EŞ BİR PROJE
Bu projenin gelişmesi için her türlü düşünceye açığım. Dünyada örneği olmayan bir eğitim politikası bu. Hasan Ali Yücel tarafından gerçekleştirilen Köy Enstitüleri’ne eş bir proje... Bunu son 50 yılın en büyük ve cesur projesi olarak görüyorum.

DAHİLER ÜNİVERSİTESİ
Projenin devamı olarak ileride ‘Dahiler Üniversitesi’ adı ile yeine dünyada benzeri olmayan bir üniversite de oluşturulacak. Buraya, yıldız okullarından üstün öğrenciler yerleştirileceği gibi, bizim gözümüzden kaçan, eğitimini başka okullarda tamamlamış öğrenciler de kabul edilecek. Bu üniversitede de yine hem sanat, hem spor hem de pozitif bilimler dalında eğitim verilecek.“

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...