Damacanalar ile ilgili karar verildi (Artık 5 yıl kullanılacak)

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklikle damacanaların kullanım sürelerinin değiştirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre damacanalar 3 yıl değil 5 yıl kullanılacak.

damacana-su.jpg

Sağlık Bakanlığı, su damacanalarının kullanım süresini 3 yıldan 5 yıla çıkardı.

Bakanlığın, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, doğal mineralli sularda Avrupa Birliği (AB) mevzuatı dikkate alınarak, bazı parametrik değerlerin uyumlaştırılması, su dolumunda kullanılan kapların kullanım süresi ile AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli suların "doğal mineralli su onay süresi"ne yönelik düzenlemelere gidildi.

Düzenlemeyle, AB'ye üye olmayan ülkelerden ithal edilen doğal mineralli sular için düzenlenen "doğal mineralli su onay sertifikaları"nın geçerlilik süresi 1 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

DAMACANA KULLANIM ÖMRÜ 5 YILA ÇIKARILDI


Damacana kapların kullanımına ilişkin mevcut yönetmelikte yer alan 3 yıl veya yılda 75 kez su dolumu şeklindeki sınırlamaya da yeni düzenleme getirildi.

Bakanlık, damacana kapların 3 yıllık süre içinde yıpranmadığı, 75 kez yapılacak dolumun da ancak 5 yılda tamamlanabildiği, bu durumun ülke ekonomisine ve küçük ölçekli işletmelere mali açıdan zarar verdiği gerekçesiyle 3 yıllık süreyi 5 yıl olarak değiştirdi.

Ayrıca mevcut yönetmelikte, "doğal mineralli su tesislerinde mesul müdürün görevi dışında başka bir işi yapamayacağı" belirtilirken, yeni düzenlemeyle "damacana kaplara su dolumu yapılan küçük tesislerde mesul müdürlük görevini ifa eden personelin ilgili şartları taşıması şartıyla laboratuvar sorumlusu olarak da görev yapabilmesine" imkan sağlandı.

YEREL İDARELERE "OTOMATİK KLORLAMA CİHAZI" ZORUNLULUĞU


İnsani tüketim amaçlı sulara yönelik yönetmelik değişikliğinde ise içme-kullanma suyunun tüketimi öncesinde klorlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, yerel idarelerce tüketime verilen suyun sağlıklı, temiz ve güvenli olması amacıyla, yönetmeliğin 10'uncu maddesine, "İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 miligram/litre (mg/L) olması sağlanır." hükmü eklendi.

Son dönemde yaşanan ishal vakalarındaki artışların içme-kullanma suyunda tespit edilen bakiye klor yetersizlikleri ile buna bağlı olarak ortaya çıkan mikrobiyolojik uygunsuzluk düzeyindeki artışlara bağlı olduğunu tespit eden Bakanlık, düzenlemeyle birlikte bu uygunsuzlukları azaltmak, suyun kesintisiz ve sürekli olarak klorlanmasını sağlamak amacıyla su depolarına, suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen "otomatik klorlama cihazı" takılması zorunluluğu getirdi.

Söz konusu uygulamanın belediye mücavir alanlarında belediyeler, belediye mücavir alanı dışında kalan yerleşim yerlerinde ise İl Özel İdare Müdürlüklerince 8 aylık süre içinde tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan, doğal mineralli sulara yönelik yönetmelik değişikliğinde yer alan damacana kapların kullanımı ile kaynak ve içme suyu tesislerinde mesul müdürün görev tanımına yönelik yapılan düzenlemeler bu yönetmelikte de geçerli olacak.

Sayfa Yükleniyor...