Danıştay "Dur" dedi

TEMA Vakfı Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ilgili açtığı dava konusunda açıklama yaptı...

25.05.2009 - 09:03

Danıştay "Dur" dedi

TEMA Vakfı, açıklamasında "2004 yılında Maden Kanunu’nda yapılan değişiklikler ve 2005 yılında bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, pek çok doğal varlığı tahribe açık ve bu tahribatı sözde yasal hale getirdi. Hukuk tanımayan kanunlarüstü bir anlayışla yapılan bu değişiklikler Kaz Dağları’ndan Kozak Yaylasına, Artvin Cerattepe’den, Manisa Çal Dağları’na kadar yüzlerce noktada adeta doğadan öç alırcasına yapılan madencilik faaliyetlerine dönüştü. TEMA Vakfı’nın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı veren ve 93 maddenin 65’ini iptal eden Danıştay, hukuka aykırı uygulamalara DUR dedi." sözlerine yerverildi.

TEMA'dan yapılan açıklamada bu konuda Danıştay'ın aldığı son karara dikkat çekerek şu noktalara değinildi:"TEMA doğal varlıklarımızın korunması adına önemli bir hukuk zaferi kazandı. Danıştay Sekizinci Dairesi, Vakfın, 2005 ve 2007 yıllarında Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili olarak Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Danıştay, 93 maddeden oluşan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 65 Maddesi’ni TEMA’yı haklı bularak oy çokluğu ile iptal etti. Alınan kararda Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının, Resmi Gazete’de yayınlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesinin, Yönetmeliği hukuka uygun hale getirmediği, bu sürenin uygulama için olduğu ve Yönetmeliğin dayanağının geçersiz olduğunun altı çizildi.

Danıştay, TEMA Vakfı’nın açtığı dava ile ilgili aldığı kararla, doğal varlıkların korunması adına bu ve bundan sonraki tüm hukuki mücadelelere dayanak noktası olacak bir uygulamaya imza attı. Türkiye’nin taraf olduğu çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler, TEMA’nın açtığı bir davada  ilk kez Danıştay kararında, karara dayanak hukuk metinleri olarak yer aldı.

TEMA Vakfı’nın Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili davasında Danıştay tarafından çevreyle ilgili Uluslararası Sözleşmelere kararında ilk kez yer vermesi, çevre koruma adına devam eden ve açılacak tüm davaları seyrine etki edecek niteliktedir."

TEMA açıklamada ayrıcı madencilikle ilgili şu verilere yerverdi:

-1 Ton Altın İçin 300.000 Ton Atık

- Madencilik Dünya’daki Enerjinin %10’unu tüketiyor.

- Dünya’da el değmemiş ormanların % 40’ını tehdit ediyor.

- Hergün ortalama 40 madencinin ölümüne sebebiyet veriyor. Gayri Safi Milli Hasıla’nın %1’i kadar ekonomik değer yaratıyor, ancak maden işleme esnasında atmosfere 19 milyon ton (dünya toplam emisyon hacminin% 13’ü) sülfürdioksit karıştırıyor.

- Hava, su ve biyolojik çeşitlilik gibi doğal varlıklarımızı önemli ölçüde tahrip ediyor. Örneğin satışa hazır  bir ton altın elde etmek için 300.000 ton, altın bir alyans için 3 ton atık üretiliyor.

- İnsan sağlığını tehdit ediyor.  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...