Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

SON DAKİKA HABERİ: Danıştay İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddettiğini açıkladı.

Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Son dakika haberi! 

Danıştay 10. Dairesi, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti.

Oy çokluğu ile alınan kararda "sözleşmenin parlamento yerine Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinde yetkide ve usulde kanuna aykırılık bulunmamaktadır” denildi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çok sayıda düzenlemenin bulunduğu hatırlatılan kararda, “Bu düzenlemelere dayalı uygulamaların da belirlenen plan dahilinde hayata geçirildiği anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Davacı kadın örgütleri ve baroların karara itiraz hakkı bulunuyor.

Bu durumda davada nihai kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu verecek.

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair sözleşme 20 Mart 2021 tarihinde,,, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile fesh edilmişti.

Sayfa Yükleniyor...