Danıştay, ''Cerattepe'de madencilik yapılabilir'' kararını onadı.

Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki bazı vatandaş ve avukatlar, Cerattepe bölgesinde 38 hektar alandaki bakır ve açık ocak altın işletme projesi için hazırlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, iptal istemiyle açılan davanın reddine karar verdi. Böylece Cerattepe'de madencilik faaliyeti yapılmasının önü açıldı.

Bunun üzerine Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki bazı vatandaş ve avukatlar, Danıştaya başvurarak yerel mahkeme kararının iptalini istedi.

Başvuruyu görüşen Danıştay 14. Dairesi, Rize İdare Mahkemesi'nin kararını, bozmayı gerektirir bir durum bulunmadığı gerekçesiyle onadı.

Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın, Danıştay 14. Dairesi'nin daha önce ÇED raporunun iptaline ilişkin kararı onadığını ancak bu kez beklentilerinin tersine bir karara imza attığını söyledi.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca ÇED ile ilgili davalar için karar düzeltme yolunun kapandığını anlatan Kalın, bu nedenle kararın kesin nitelik taşıdığını vurguladı.

Bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi veya başka yargı yollarının denenebileceğini ifade eden Kalın, mücadeleye hukuksal olarak devam ettiklerini belirtti.