Davutoğlu müftülere seslendi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ''Özellikle müftülerime sesleniyorum, müftülerimizin liderliğinde, bütün illerimizde, bütün din adamlarımızın bu aşırı akımlara karşı gençlerimize sahip çıkması lazım'' dedi.

Anadolu Ajansı 19.08.2015 - 16:31

Davutoğlu müftülere seslendi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da 31. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Davutoğlu, ''Özellikle de sosyal medya üzerinden bir takım sloganlarla genç beyinlerin, zihinlerin şartlandırılması suretiyle yanlış dini telakkiler ile Müslümanları katletmeyi bile bir anlamda caiz gören yaklaşımla hiçbir bir şekilde insanlık onuruyla bağdaşmayacak tabloların ortaya çıkmasına sebep olan akımların içerinde yer almaları hepimiz için en büyük sınavdır'' dedi.

Müftülere seslenen Başbakan, ''El ele vereceğiz. Özellikle müftülerime sesleniyorum, müftülerimizin liderliğinde, bütün illerimizde, bütün din adamlarımızın bu aşırı akımlara karşı gençlerimize sahip çıkması lazım. Doğru bir dini telakkiyi yeniden inşa edebilmek için her an hayatın içinde olmak lazım'' ifadesini kullandı.

Davutoğlu, toplantının çok önemli bir dönemde, önemli gündemle yapıldığını belirterek, böyle bir toplantının bugünlerde çok ihtiyaç hissedilen bir husus olduğunu söyledi.

Büyük bir değişimin içinde çok köklü krizlerle, bunalımla yüzleşilerek tarih içinde yol alınmaya çalışıldığına işaret eden Davutoğlu, "Diyanet İşleri Başkanımız, İslam dünyasının tasvirini yaptı. Bu bizim gurur duyduğumuz kadim medeniyetimizin, bugünkü tarihe yansıması olan bir tablo değil. Bu bizim vicdanımızın, inancımızın, ahlakımızın, aklımızın gerektirdiği bir sosyal ve toplumsal çerçeve değil. Hepimizin her şeyden önce bütün bu sebepleri araştırırken, kendimizden başlayarak bütün faktörleri tek tek göz önüne almak ve yeni değerlendirmeye tabi tutma ihtiyacımız var. Böyle bir değerlendirmede müftülerimizin çok özem konumları var" şeklinde konuştu.

Müftülük makamının, sıradan bürokratik makam olmadığını, bir vicdan ve merhamet makamı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Müftülük makamı, bir ilmi makamdır. Müftülük makamı, insanlar bir takım müşkülatlarla karşı karşıya kaldıklarında akıl alabilmek için istişare etmek için hayatlarını tanzim etmek için başvurdukları, fetva makamlarıdır, vicdan makamlarıdır. Dolayısıyla vicdanımızı, irfanımızı, akaidemizi, ahlakımızı temsil eden bu yüce heyet önünde bugün bulunmaktan ve birlikte vicdanımızın ahlakımızın, irfanımızın karşıya karşı kaldığı tehditleri muhasebe etmekten büyük bir onur duyuyorum. Evet, bu makam, Hazreti Peygamberin sorulara cevap olarak verdiği makamın bugünkü karşılığıdır. Bu makam asırlarca, İslam toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunlar karşısında insanların dertlerine deva olan makamdır. Hayatın içinde olan makamdır.

Bizde ruhban sınıfı yoktur. Gücünü ve ayrıcalığını metafizik unsurlarından alan ve bu ayrıcalığı hayat boyu sürdürdüğüne inanılan ruhban sınıfı makamı yoktur. Aksine diğer insanlarla birlikte ortak hayat alanını paylaşan, onlar gibi yaşayan, onların derdiyle dertlenen onlarla birlikte hayatın gerçekleri ve sorunlarıyla karşılaşan ilim adamlarından oluşan bir makam olarak müftülük makamı vardır. O bakımdan tam da bugünlerde hepimizin ortak anlayışla bu makamın hakkını vermek, ulvi kıymetine gerçek anlamda bir değer katmak sorunuyla karşı karşıyayız. Çok doğru bir zamanda çok doğru bir gündemle bir araya gelmiş bulunuyoruz."

''İNSANLIK BÜYÜK BİR BUNALIMDAN GEÇİRİYOR"

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 5 ana gündem maddesinden bahsettiğini, bu gündem maddelerinin hepsinin birbiriyle irtibatlı ve son derece önemli devasa problemleri de bünyesinde barındırdığını anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şunu ifade etmek durumundayız, insanlık büyük bir bunalımdan geçiriyor. Küreselleşmenin getirdiği olağan üstü imkanlarla küreselleşmeyle ortaya çıkan büyük dengesizliklerin bir arada yaşandığı çok ciddi sosyal, varoluşsal sorunların gündeme geldiği bir dönemden geçiriyoruz. Yine bu çerçevede İslam dünyası hiç hak etmediği ve İslam adıyla bağdaştırması mümkün olmayan çatışmaların, katliamların, acıların içinde bu derde deva olacak yeni arayışların beklentisiyle karşı karşıya. Bunun için de Türkiye hem küreselleşmenin getirdiği sorunlarla karşı karşıya kalan ve sağlıklı hesaplaşmayla bu sorunları aşmaya çalışan hem de İslam dünyasında örnek İslami hayat tarzı ile çağdaş, küresel hayat tarzı arasında doğru irtibat kurmaya çalışan bir tecrübenin içinden geçiyor. Hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Bunalım dönemlerinde doğru tavır alanlar, bunalım dönemlerinde ahlakı ve insan onurunu ayağa kaldıranlar, sonraki yüz yılların inşa edici aktörü olurlar.

Hazreti Peygamber'in tevhit çağrısıyla başlayan İslam asırlarının, birkaç temel esas üzerinde insanlık tarihini değiştirdiğine dikkati çeken Davutoğlu, şunları söyledi:

"Birincisi tevhit akidesi. Tevhit akidesi daha önceki dönemlerden ve farklı dini telakkilerden gelen yanlış varoluş idrakleri kökten değiştirilmiş ve Allah karşısında bütün insanların ortak bir eşitlik, tam mutlak eşitlik anlamında var oluşunu tek bir alanda tanımlanmasına vesile olmuştur. Bununla birlikte insan onuru da ayağa kalkmıştır. İnsan onuru, İslam medeniyetinin en önemli referans kaynağıdır. Ahseni takvim üzerine yaratılan insan gerçeğinde hareketle insan onuruyla taçlandırıldığı İslam asırlarını görmüştür."

''YANLIŞ DİNİ TELAKKİLER, TEKFİRCİ ANLAYIŞLAR..."

"Bizim tarihimizde de çok ciddi bunalımlar geçmişte yaşandı" diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biraz önce zikredilen yanlış dini telakkiler, tekfirci anlayışlar, batıni ya da zahiri uç noktalara giden dini telakkiler, büyük bunalımlara yol açtı, geçmiş asırlarda da görüldü. Aslında baktığımızda, özellikle dış etki bağlamında, Haçlıların ortaya çıkardığı dış meydan okuma, arkasından Moğolların ortaya çıkardığı dış meydan okumada da aynen bugünkü gibi çok değişik yüzleşmelerin ve çok yönlü hesaplaşmaların yaşandığı asırlar olarak zihinlerimizde ve tarihimizde yer etti."

"İNSANLIK ONURUNA GEL, BARIŞA GEL"

Haçlı döneminde, İslam dünyasında uç noktalara giden dini telakkilerin yayıldığına işaret eden Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Parçalanmalar, iç parçalanmalar, gerilimlerle birlikte büyük katliamların yaşanmış olması ve arkasından Moğollarla birlikte gerçekten şehirlerimizin aynen bugünkü gibi tarumar edilmiş olması. Bağdat tarihte iki kez büyük yıkıma uğradı, 1258 ve bugünkü Bağdat. Şam bütün İslam şehirleri, o dönemlerde de büyük yıkım yaşadı. O dönemlerden çıkışımızı, yeni ilmi uyanışlarla ve manevi öncülerle sağlayabildik. Biraz önce değerli Diyanet İşleri Başkanımızın vurguladığı gibi Muhiddin İbn-i Arabi'den Hazreti Mevlana'ya, tam da Haçlıların ilk etkilerinin görüldüğü dönemde, Selçuklu'da, büyük dini yeni zihni tanzim hareketi gerçekleştiren İmamı Gazeli'nden bütün ilmi hareketleri daha sonra ortaya çıkartacak olan o büyük ilmi hareketlilikler yaşanan asırlara kadar gördüğümüz bir vaka var; büyük askeri siyasi çalkantıların yaşandığı dönemlerde büyük zihinlerin, büyük ilim adamlarının, manevi ve ilmi öncülerin tarih sahnesine çıkması ve bir anlamda 'durun kalabalıklar' diyerek bütün katliamlara, bütün acı tecrübelere karşı insanlık vicdanını ayağa kaldırması lazım.

Nasıl Hazreti Mevlana, tam da o acıların yaşandığı Moğol istilası döneminde, mezhep çatışmaların yaşandığı dönemde, 'Ne olursan ol gel' diye seslenmiştir aslında bugün aynı çağrıya ihtiyaç hissediyoruz. Müftülerimizin ilim adamlarımızın, dini öncülerimizin, İslam dünyasının her yerinde ve ülkemizin her köşesinde 'Gel' diye seslenmelerinin vakti gelmiştir, 'Tevhide gel, vahdete gel, insanlık onuruna gel, barışa gel' diye bütün İslam dünyasının her köşesinde ses vermemizin vakti gelmiştir."

Sayfa Yükleniyor...