Altınova Belediye Başkanı CHP'li Asım Sürer, beldenin ‘acil eylem planı ya da afet bölgesi’ kapsamına alınması çağrısında bulunarak, “Altınova'ya yatırımcı davet ediyoruz. Fakat erozyonu görünce geri dönüyor. Böyle giderse gelecek yaz sezonu Altınova'da denize girilecek kumsal kalmayacak” dedi.

CHP Balıkesir milletvekili Hüseyin Pazarcı da, konuyla ilgili TBMM'ye 3'üncü kez soru önergesi verdi.

DHA'nın haberine göre, Ayvalık'a bağlı Altınova beldesinde, kıyı erozyonu felaket boyutuna ulaştı. Yıllardır yapılan mücadeleye rağmen 10 kilometre uzunluğunda bir alanın denize aktığı gözlendi. Sahıle 150 metre boyunda 10 metre aralıklarla 50 mendirek yapılması kararlaştırıldı. Ancak 3 yıl içerisinde sadece 21 mendirek yapılabildi. İki mendireği yaptıktan sonra işi bırakan müteahhitin ardından ihaleyi alan yeni firma da, denizde sirkülasyonu engellememek için mendireklerin boyunu 150 metreden 60 metreye indirdi. Yapılan bütün çalışmalara rağmen, erozyun sorunun çözülmediğini, mendirek işinin de çözüm getirmediğini kaydeden Altınova Belediye Başkanı Asım Sürer, beldenin ‘acil eylem planı’ ya da ‘afet bölgesi’ kapsamına alınması çağrısında bulundu.

Dalgakıranlar için devletin çıkardığı kısıtlı ödeneklerin çare olamadığını kaydeden Sürer şöyle konuştu:

“Bölgeye 50 dalgakıran gerekirken, üç yıl içinde ancak 21 tane yapılabildi. Dalgakıranların bittiği yerde 60 metrelik alan yok oldu. En büyük endişemiz, bir iki yıl içinde doğal kum adamızı kaybetmemiz. Uzmanların raporlarıyla birlikte bakanlıklara onlarca müracaatımız oldu. Kıyı erozyonunun yatırım planına alınabilmesi için bizden ‘dolgu imar planıyla sismik ve jeolojik inceleme’ istiyorlar. Kısıtlı bütçemizin yanı sıra 200 bin lira maliyetli bu çalışma için 4 bakanın onayı ve aylarca sürecek bürokratik işlemler gerekiyor.”

Beldenin ‘afet bölgesi veya acil eylem planı’ kapsamına alınması halinde, çıkarılacak ödenekle dalgakıranları kısa sürede tamamlayabileceklerini belirten başkan Sürer şöyle devam etti:

“10 yılda kıyıdan 10 kilometre kaybettik. Vatandaşların yüzlerce dönüm tapulu arazisi sulara gömüldü. Sahilimizde denize girilecek kumsal kalmayacak. Deniz evlere dayandı. İmar planı beklemeye zaman kalmadı. Erozyon elimizi kolumuzu bağladı. Marina ve rekreasyon alanlarından oluşan sahil projesini hayata geçiremedik. ‘Altınova'ya yatırımcı davet ediyoruz. Fakat erozyonu görünce geri dönüyor. Böyle giderse gelecek yaz sezonu Altınova'da denize girilecek kumsal kalmayacak.”

CHP Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı, Altınova'daki kıyı erozyonuna ilişkin gereken önlemlerin alınması amacıyla verdiği iki soru önergesinin ardından sorunun halen devam ettiğini öğrenince, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle 3'üncü kez aynı konuda önerge verdi.

Hüseyin Pazarcı önergesinde, sahil şeridindeki kıyı erozyonunun önüne geçilmesi için gerekli ve yeterli önlemlerin halen alınmadığına dikkat çekerek, daha önce 2010'da hayata geçirileceği taahhüdünde bulunulan önlemlerin ve çalışmaların başlatılmamasının gerekçesini sordu. 10 yıl içinde yaklaşık 13.5 km'lik bir alan kaybı olduğunu vurgulayan Hüseyin Pazarcı, doğa ve turizm açısından büyük öneme sahip kum adanın da yok olmak üzere olduğunu anlattı Pazarcı, “Sizce bu bölgede sorunun devam etmesi, yatırımcıların bölgeden ayrılması ve turistik açıdan bölgenin zarara uğraması, hem doğal güzellikler açısından hem de ülke ekonomisi açısından sakınca oluşturmuyor mu?” diye sordu.

Önergelerine verilen cevaplar doğrultusunda alınması gereken önlemlerin ve yapılması gerekli çalışmaların başlatılmamasının ilgi çekici olduğunu vurgulayan Pazarcı, yıllardır Altınova'yı tehdit eden bu sorunun devam etmesinde, Madra Çayı'na inşaa edilen baraj ve Midilli'de bulunan marinaların etkisi konusunda bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını da sordu.