ABD Deniz Kuvvetleri’ne mensup kimyagerler, rafine edilerek karoten bazlı jet uçak yakıtına dönüştürülebilecek doymamış hidrokarbonları deniz suyundan elde etmeyi başardı. Şimdi sıra, süreçteki kimyasal reaksiyonlarda kullanılacak 'temiz' enerji kaynağı bulmakta.

Deniz suyundan doymamış hidrokarbon üretim sürecinde, önce suda çözülmüş olarak bulunan karbondioksit ayrıştırılıyor. Toplanan karbondioksit, elektrik enerjisiyle su moleküllerinin parçalanması sonucu ortaya çıkan hidrojenle birleştiriliyor ve hidrokarbon yakıt elde ediliyor.

Süreçte Fischer-Tropsch adı verilen kimyasal reaksiyonun farklı bir türevinden yararlanılıyor. Fischer-Tropsch, genellikle kömürden çıkarılan ve karbon monoksit ile hidrojen karışımından oluşan ‘syngas’ın, işlenerek benzin benzeri hidrokarbon yakıt üretilmesinde kullanılan bir işlem.

Bugüne kadar Fischer-Tropsch sürecinde karbondioksit kullanılmıyordu. Ancak küresel ısınmayla birlikte havadaki oranının artması, üstelik okyanuslarda havadakinin yaklaşık 140 katı daha fazla CO2 bulunması, bilimcileri bu gazı potansiyel bir girdi maddesi olarak değerlendirme yoluna sevk etti.

Kimyagerleri şimdi düşündüren konu, tasarlanan jet yakıtının ‘temiz’ yollarla üretimini sağlamak. Zira deniz suyundan jet yakıtı üretimi süreci oldukça karmaşık ve çok aşamalı olduğundan, tükettiği enerji de aynı oranda artıyor.