Dershaneler ile ilgili düzenlemeleri de içeren Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Gülen cemaatiyle iktidarı karşı karşıya getiren tasarı, dershanelerin dönüştürülmesini de öngörüyor.

28 maddeden oluşan söz konusu tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa, dönüşüm süreci 1 Eylül 2015 itibariyle başlayacak.

Dershanelere 2017-18 eğitim ve öğretim yılının sonuna kadar süre tanınacak. Tasarıya göre bu süre zarfında, dershanelerin özel okula ya da açık liseye dönüşmeleri desteklenecek.

Dershanelerin kurs, anaokulu gibi başka hangi kurumlara dönüşebileceği daha sonra yönetmeliklerle belirlenecek.

Öğrenci etüt eğitim merkezleri ise 12 yaş ve altındakilere yönelik olacak.

Dershanelerin dönüştürülmesiyle açıkta kalan öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından halk eğitim kurumlarında istihdam edilecek.

Bunun dışında tasarı, Talim Terbiye Kurumu'nun kaldırılmsı ve ve yetkilerinin bakanlık birimlerine devredilmesini öngörüyor.

Tasarıyla ayrıca stajyer öğretmenlik süresi de 1 yıl uzatılacak, 1 yıl sonunda başarısız olan öğretmen adayı 1 yıl daha başka ilde görevlendirilecek.

2 yılın ardından yeterli başarıyı gösteremeyen adayın, memuriyetle ilişiği kesilecek.