1917 Ekim’inde gerçekleştirilen Sovyet Devrimi sanatta da kendini gösterdi. Özellikle sinema Lenin’in devrimi yaymak için önemli gördüğü alanlardan biriydi. Ve bu amaçla genç Rus sanatçılar dönemin önemli filmleriyle devrimi anlattılar. Fütürizm ve konstrüktivizmin hakim olduğu akımda en önemli unsur montajdı.

İlişkili Haberler


Lev Kuleshov’un öğretileriyle şekillenen genç yönetmenler deneysel projelerle montajı daha işlevsel kıldılar. Çünkü bu yönetmenlere göre filmin meselesi ve anlamı montajın etkisinin artırılmasıyla daha güçlü verilecekti, sinemanın özü, biçimin kullanılışıyla daha iyi anlaşılı kılınacaktı. David W. Griffith’in montaj tekniğinden, katharsisi ve dramaturjik unsurların etkisini artırmak için kullandığı tekniklerden etkilenen yönetmenler ‘Devrim Sineması’nı oluşturan bu filmlerde toplumsallığa vurgu yaparak izleyenlerin düşünsel katılımlarını artırmayı hedeflediler.

Akımın en önemli yönetmenleri ve beyazperdenin ilk kuramcıları olan Dziga Vertov, Sergei Eisenstein ve Vsevolod Pudovkin sinema tarihini değiştiren filmlere imza attılar. Özellikle Vertov, ‘Kameralı Adam’, Eisenstein da ‘Grev’, ‘Potemkin Zırhlısı’ ile metaforların kullanımı ve montajın beyazperdedeki işlevi konusunda ‘uzun ömürlü’ dersler verdi.

Belli bir akım ve ideoloji içinde değerlendirilen Sovyet Devrim Sineması her zaman referans alınan bir sinema oldu. Lenin verdiği destekle ilk filmlerini çeken yönetmenlerin yarattığı Devrim Sineması, Stalin döneminde toplumsal gerçekçilik-sosyalist gerçekçilik tartışmaları doğrultusunda etkisini yitirse de önemini hiçbir zaman kaybetmedi.

Büyük usta Sergei Eisenstein
Büyük usta Sergei Eisenstein

Sovyet Devrim Sineması’nın önemli filmleri:
Potemkin Zırhlısı (Sergei Eisenstein)
Kameralı Adam (Dziga Vertov)
Çocukluğum (Mark Donskoy)
Ekim (Sergei Eisenstein)
Grev (Sergei Eisenstein)
Ana (Vsevolod Pudovkin)
Ekmeğimi Kazanırken (Mark Donskoy)
Benim Üniversitelerim (Mark Donskoy)
Aleksander Nevski (Sergei Eisenstein)
Korkunç Ivan 1-2 (Sergei Eisenstein)
Yaşasın Meksika (Sergei Eisenstein)
St. Petersburg’un Sonu (Vsevolod Pudovkin)
Asya Üzerinde Fırtına (Vsevolod Pudovkin)
Lenin İçin Üç Şarkı (Dziga Vertov)
Kronstadtlıyız (Yefim Dzigan)
Dünyayı Sarsan 10 Gün (G. Aleksandrov, S.Eisenstein)