'Tayf' sergisindeki çalışmalar, bilgisayarların belirli komut kümesine dayandırılarak işleyen yapısına gönderimde bulunurken, bir şeyi oluşturan birimlerin ve elde edilen bütünün kendisinden ziyade, bu birimlerin yan yana gelirken izlediği ilkeleri ya da bütünün oluşum kurallarını ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmalar, eşitlik, bütün/parça ilişkisi, ve modülerlik gibi halleri yapısında bulunduran tüm sistemlere uygulanabilecek dijital dilin doğasını simüle etmekte, başta dijital olmak üzere dilin oluşum süreçlerini ortaya koymaktadır.

Asıl amacının yeni teknolojilerle şekillenmiş olan imge dünyada yeni bir ikonografi yaratmak olmadığını belirten sanatçı; “temelde herhangi bir şeyi o şey haline getiren oluşum kurallarını görünür kılarken, resmin basit ilkelerini dijital dilin süreksiz yapısı üzerinde yeniden inşa ettiğini” söylüyor.

Yağız Özgen’in “Tayf/Spectrum” adlı sergisini 20 Ekim'e kadar Sanatorium'da görülebilir.