Meclis Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu, taslak sonuç raporunu tamamladı. Raporda, yasadışı dinlemede kullanılan böcek türleri tanıtıldı, özel hayatın gizliliğini korumak için önerilere yer verildi.

Komisyon, 4 aylık çalışmasının ardından hazırladığı raporda "yasadışı dinlemeler belli ölçüde sınırlandırılabilir ama bütünüyle engellenemez" tespiti dikkat çekti.

Türkiye'nin siber güvenlik tehdidi altında bulunan ilk 10 ülke içinde yer aldığı tespitine yer verildi.

Raporda böcek türleri de şemalarla tanıtıldı.

Optik böcek: Bir lamba veya floresan içine gizlenir, ortam verilerini ışık titreşimleri şeklinde dışarıya aktarır.

Ultrasonik böcek: Veriyi, akustik bir iletken kullanarak (kalorifer borusu veya metal aksam) aktarır.

Akustik böcek: En bilinen örnek lazer dinleme cihazlarıdır. Dinleme yapılacak ortamın pencere camını bir diyafram gibi kullanır.

Şehir şebekesi böceği: Ortam verilerini modüle ederek bağlı bulundukları şehir şebekesi üzerinden aktarır.

GSM böcek: Uzaktan aranarak, SMS mesajı, hareket, ses ya da ışık ile aktive olabilir. Bulunmaları oldukça zordur.

Wi-Fi böcek: Verileri kablosuz ağ üzerinden aktarır.

Komisyonun 230 sayfalık raporunda, ithal cihazlara TSE tarafından standart getirilmesi ve kolaylıkla dinleme cihazına çevrilebilen ikinci el cep telefonların imhasının gerekliliği de vurgulandı.

Ayrıca Emniyet, Jandarma ve İçişleri Bakanlığı'nın istihbarat birimlerinin, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından denetlenmesi önerildi.

Kişisel bilgileri-verileri koruma kanununun gerekliliğine ve ilgili kanunun düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekildi.