Doğa Derneği'nin milletvekileri için hazırladığı mektupla seçmen kitlesi olarak Tabiat Kanunu konusundaki hassasiyeti milletvekillerine göstermek amaçlanıyor.

Yasa Tasarısı'nın 6. Maddesi tüm korunan alanların sınırlarının değiştirilebilmesine veya tümüyle kaldırılmasına olanak veriyor.

Ayrıca sivil toplum kuruluşlarının ve koruma alanlarında ve çevresinde yaşayanların karar süreçlerine dahil olması için öngörülen ulusal ve yerel kurulların tümünü tasarıdan çıkarıyor ve katılımcılık yönünden ülkemizi 30 yıl önce hazırlanan yasaların daha da gerisine götürüyor.