Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü, 2010 yazında Permakültüre Giriş Kursları ile faaliyetlerine başlıyor…

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada çalışmaları şöyle anlatılıyor:

İhtiyaçlarımızı karşılarken doğal sistemlerin bozulması, kıtlıkların, susuzluğun baş göstermesi, ormanların, verimli toprakların kaybedilmesi… Kaçınılmaz bir sonuç mudur, yoksa bir yandan gıda, barınak, eğitim, tatmin edici iş ve keyifli insan ilişkileri gibi gereksinimlerimizi temin ederek sağlıklı bir şekilde dünya üzerindeki var oluşumuzu sürdürürken bir yandan da bütün yaşam sistemlerinin, canlı cansız bütün varlıkların devamı ve çoğalması için gerekli koşulların sağlanması mümkün müdür?

Bunun için hemen, bulunduğumuz yerden başlayarak yapabileceğimiz bir şeyler var mı?
70’li yıllarda Bill Mollison, David Holmgren ve çalışma arkadaşları bu sorulardan hareketle, doğal süreçleri gözlemlemeye, doğadaki ilişkileri ve örüntüleri okumaya ve bunları dirençli ve sürdürülebilir sistemlerin tasarımında kullanmaya dayanan bir tasarım biliminin temellerini atmışlardır. İsim babası Bill Mollison’a göre permakültür (permanent=kalıcı, sürekli; agriculture=tarım), doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, kararlılığına ve dayanıklılığına sahip tarımsal açıdan üretken ekosistemlerin bilinçli bir şekilde tasarlanması ve bakımlarının sağlanmasıdır.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki Permakültür Araştırma Enstitüleriyle işbirliği içindeki Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü, son dönemde ülkemizde de büyük ilgi görmeye başlayan permakültür tasarımına yoğun ve kapsamlı bir giriş yapmak isteyenler için İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Marmariç (İzmir, Bayındır) ekolojik yerleşkesinde iki günlük Permakültüre Giriş Kursları düzenliyor.

Uluslararası sertifikalı permakültür eğitmenleri tarafından Türkçe olarak verilecek toplam 12 saatlik bu kurslarda katılımcılar, teorik sunumların yanı sıra kentte ya da kırsalda hemen hayata geçirebilecekleri uygulamaları yerinde görüp inceleme şansına sahip olacaklar. Zira Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsüne evsahipliği yapan Marmariç’te, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programının desteğiyle “Permakültür Tasarım Yöntemleriyle Doğa Dostu, Sürdürülebilir ve Verimli Arazi Kullanım Modeli Geliştirme ve Uygulama Projesi” kasım 2009 tarihinden itibaren faaliyete geçti. Bu proje kapsamında, yağmur hendeği, gölet, gıda ormanı, kompost üretimi, malçlama gibi permakültür tasarımı örnekleri uygulanıyor, bunların biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma programlarıyla bütünleşmesi imkanları araştırılıyor.


Permakültüre Giriş Kursları Takvimi

22-23 Mayıs 2010
26-27 Haziran 2010
24-25 Temmuz 2010
21-22 Ağustos 2010
25-26 Eylül 2010

Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü
Dünyanın çeşitli yerlerindeki Permakültür Araştırma Enstitüleri Ağıyla işbirliği içindeki Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü, bir tasarım bilimi olan permakültürün Türkiye’de tanınması ve uygulamaların yaygınlaşması için çalışmak üzere kurulmuştur.
Enstitü faaliyet alanı kapsamında, permakültür ve içerdiği konularla ilgili kurslar düzenlemek önemli bir yer tutmaktadır. İki günlük Permakültüre Giriş kurslarından, iki haftalık Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna kadar farklı süre ve içerikte düzenlenecek olan bu kurslarda, Türkiye’de ve uluslararası danışmanlıklar çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalardan örnekler verilecektir. Bu sayede öğrencilere kurslarda anlatılan sistem tasarımlarının farklı evrim aşamalarındaki durumlarını gösterebilmek mümkün olacaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin stajyer olarak enstitüde daha uzun bir zaman kalıp çalışmaları durumunda bu sistemlerin farklı evre ve noktalarında pratik deneyim kazanma şansları olacaktır.
Kurslar dışında, Enstitü’nün diğer faaliyet alanları şunlardır:
- Ekosistemik tasarım uygulamaları yapmak;
- Tarımda, ormancılıkta, mimarlıkta ve enerji üretiminde sürdürülebilir yöntem ve teknikleri denemek, örneklemek;
- Bu alanlarda oluşturulan birikim ve deneyimi, konferanslar, seminerler ve yayın yoluyla paylaşmak, yaşadığımız yerlerin sürdürülebilir yerleşimlere dönüştürülmesi konusundaki girişimleri desteklemektir.