Doğum Saatinin Önemi

Dünya üzerinde hiçbir canlı, aynı yer ve konumu uzayda bir kez daha elde edemeyecektir. Bir an ve yerin birlikte işgali, zamanda sadece tek bir noktada gerçekleşebildiği için yalnızca tek bir kişiye özeldir.

11.02.2009 - 18:34

Doğum Saatinin Önemi

Zaman dilimleri genellikle Greenwich Ortalama Zamanı'na göre kaç saat fark ettikleri ile tanımlanır. İngiltere'de bulunan Greenwich 0 boylamı olarak tanımlanmıştır ve bu yüzden diğer zaman dilimlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Hesaplamalarda çok önemli bir yer tutmaktadır. Astrolojik hesaplamalarda da doğduğunuz yerin uzaydaki bir nokta olarak önemi çok büyüktür. Aynı batından doğan ikiz bebeklerimiz bile, dünyanın dönüş hızı ve horoskopa iz bırakan tüm gezegen, yıldız ya da sabit yıldızlara yaptığı olağanüstü değişim açıları nedeni ile asla aynı yapıyı gösteremezler.

Bu konuda pek çok kişinin aklı karışmaktadır. Oysa dünya üzerinde hiçbir canlı, aynı yer ve konumu uzayda bir kez daha elde edemeyecektir. Bir an ve yerin birlikte işgali, zamanda sadece tek bir noktada gerçekleşebildiği için yalnızca tek bir kişiye özeldir.

Dünya kendi etrafında ve Güneş etrafında döner. Güneş sistemi de kendine ait hızı ile kendi etrafında dönmekte ve evrende de sürekli yer değiştirmektedir. Diğer tüm değişkenleri de hesaba katarsanız, insan sayısı kadar farklı kişilik, burç yapıları ve sonuçlar elde edeceğinizi görürsünüz.

Astrolojinin gerçekliği, bu anlamda Astronomik veriler ile kaynaştığında olağanüstü sonuçlar ile kendini göstermektedir.

Doğum yapacak bir annenin batınını uzayda ve dünyada merkez noktası olarak ele alırsanız, dünyanın hızını da hesaba katarak, yukarıda bahsedilen büyük devinimin büyük açı değişikliklerine sebebiyet verdiğini ve annenin aslında uzayda sürekli yer değiştirdiğini görürsünüz.Burada dünyanın hızı konusuna yakından bakmak gereklidir. Dünyanın çevresi 40.000 km'dir. Bu büyüklük, kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlamaktadır.

Buradan yola çıkarak; 40.000 km / 24 saat = 1666.66... km/saat şeklinde bir hesap yaparsak, Dünya'nın dakikada 28 km'lik yol aldığını görürüz.

Böylece annemiz ameliyathanede iken, aslında dünyanın hareketi ile uzayda, 1 dakika içinde 28 km yer değiştirmiş olur. Bu 1 dakikalık süre sonrası doğacak ikinci bebek de, aslında, kardeşinden uzayda yaklaşık 28 km uzağında doğmuş olacaktır.

Dünya'nın ne kadar ciddi yer değişimleri gerçekleştirdiğini iyice net bir hale getirmek için, Güneş etrafındaki hareketine de değinmek gereklidir.

Dünya, Güneş çevresinde saatte 107.200 km'lik bir hızla ilerlemektedir.

1 dakikalık fark ile doğan ikizler örneğinden devam edecek olursak; ilk doğan bebeğin, ikinci doğan bebeğe göre, uzayda 1783 km geride kalan bir noktada dünyaya gelmiş olduğu sonucuna ulaşırız.

Ameliyathane, dünya üzerinde sabit kalmışsa da, 1 dakika içinde uzaydaki yerini Güneş çevresinde yaklaşık 1780 km, Dünya etrafında da 28 km değiştirmiştir.

Az önce göz ardı ettiğimiz gerçeklikleri de işin içine katar ve dünyanın Güneş çevresindeki hareketini ve diğer gök cisimlerine göre gerçekleştirdiği ilerlemeyi, tüm gök cisimlerinin de benzeri şekilde hareket ettiğini konuya dahil edersek, tüm öğelerin hareket halinde olduğu, son derece karmaşık bir sürekli devinim olgusu ile karşı karşıya kalırız.

Dünyanın sadece kendi etrafındaki ve Güneş etrafındaki dönüşlerinin meydana getirdiği devinim, Dünya'nın açı yaptığı tüm noktalar sabit olarak kabul edilse bile, bu noktalardan bakıldığında Dünya'nın her dakika içinde ciddi biçimde kaymakta olduğunu görmemizi sağlar.

Bu duruma bir de sabit noktaların aslında sabit olmadığını, yani kendi hareket hızlarının da olduğunu eklersek, Dünya'nın diğer cisimlere göre yer değişiklikleri, gökyüzü haritalarını çok hızlı biçimde değiştirmektedir.Horoskoplarımızdaki tüm gezegen ve yıldız ilişkilerinin birbirlerine çok uzak olan mesafelerini de hesaba katarsak, iki ayrı bebeğin 1 dakikalık farkla doğumunun bile, birbirinden çok büyük ölçüde ayrılan, farklı açılar içeren iki doğum haritası meydana getireceği görülür.

Yukarıdaki bilgilere tekrar kısaca baktığımızda, bir ameliyathane masasında 2 bebeğini 1 dakika fark ile doğuran bir annenin, onu izleyen babanın ya da yakınların ve ona destek olan tüm doktorların dünya üzerinde durdukları yerin değişmediği doğrudur. Fakat Astrolojik sonuçları veren tüm açısal etkilerin kaynakları olan gezegenlere göre Dünya, çok kısa zamanda son derece büyük mesafeler kat etmektedir.

Dünya'nın bu kadar hızlı yer değiştirmesi, buna bağlı olarak da doğum saatinin kesinlik ile bilinerek kişinin doğduğu konumun bulunması, Astroloji için neden bu kadar büyük bir önem taşımaktadır?

Dünya'nın hareketinin bu derece önemli olmasının, bunun yanında uzaydaki hareketin de bu yazıda Dünya üzerinden anlatılmasının nedenlerinden biri, Astroloji'de jeosantrik, yani Dünya'nın merkezde olduğu, Güneş ve diğer gezegenlerin Dünya'nın etrafında döndüğünü öne süren modelin kullanılmasıdır. Buradaki amaç, jeosantrik modelin geçerli olduğunu iddia etmek değil, kendi gezegenimizin ve diğer gezegenlerin Güneş etrafındaki yer değişimlerini Dünya bazlı olarak analiz edebilmektir. Bu sayede Dünya üzerindeki etkiler, sonu gelmez çevirme ve dönüştürmelere gerek kalmadan görülebilir.

Asıl neden ise, Astroloji'nin, sanıldığı gibi aynı 30 günlük zaman diliminde doğan, yani aynı burçtan olan insanların birbiriyle aynı olduğu varsayımı üzerine kurulmuş bir bilim olmamasıdır. Eğer yorumlar, sadece kişinin hangi burçtan olduğu üzerine yapılsaydı, doğum saatinizdeki dakikalık, hatta saatlik sapmalar bir tarafa, yerine göre 30 günlük sapmalar bile önemsiz hale gelirdi.Doğum anında Güneş'in içinde bulunduğu burç, yani kişinin mensup olduğu Öz Burç, kişiyi sadece ana hatları ile tanımlar. Kişinin, burcunun özelliklerinin tümünü taşıması da gerekmez. Genellikle cinselliğe düşkün olarak bilinen Akrepler'in tümü çapkın olmadığı gibi, konuşkanlıklarıyla tanınan İkizler'in iletişim güçlüğü çekmesi veya duygusallıkları ve kolayca kırılmalarıyla ünlenmiş Balıklar'ın nispeten sert karakterli olması hiç de şaşırtıcı durumlar değildir.

İşte burçların, sadece silik olarak yapılmasını mümkün kıldığı kişilik ve gelecek yorumlarını belirginleştiren ve kesinleştiren, doğum saatinin tam olarak bilinmesi yoluyla bulunan, doğum anında kişinin evrende işgal ettiği konuma göre değerlendirilen gezegen dizilimleridir.

Doğum esnasında Dünya'nın da aralarına dahil olduğu gök cisimlerinin birbirlerine yaptığı açılar, birbirleriyle uyumlulukları veya uyumsuzlukları, hangi burçlarda ve hangi Astrolojik evlerde bulundukları, bulundukları burçları meydana getiren yıldızlar ve Güneş sistemindeki asteroid kuşaklarıyla ilişkileri ve daha birçok değişken, Astroloji'nin yorumlarında kullandığı esas elemanlardır.

Bu yüzden doğru doğum haritasının çıkarılması, sadece ve sadece doğru doğum saatinin bilinmesi ile sağlanabilir.Saatteki sapmalar, size tamamen farklı gezegen yerleşimlerinin oluşturduğu bir doğum haritası vereceğinden, Astrolojik analizi sağlıksız kılacaktır. Doğum saatinizi sadece yuvarlak tam saat değeriyle biliyorsanız, doğduğunuz noktanın, uzayda 1666 km'ye kadar varan bir mesafe sapması ile hesaplanacağını, hatalı olarak aslında doğduğunuz yerden uzayda 1666 km daha uzakta bir yer edinebileceğinizi aklınızdan çıkartmamalısınız. Bu da doğal olarak, Astrolojik yorumların gerçekten doğduğunuz noktaya göre yapılamayacak olmasından dolayı, sizin değil, gerçekten o noktada doğan kişinin önündeki olasılıkları ve etkileri hesaplayacaktır.

Yine de, doğum saatlerinde 4 dakikalık sapma, kabul edilebilir bir olgudur. Çünkü bu 4 dakikada, 360 derecelik dairesel bir gökyüzü haritası olan horoskopta 1 derecelik hareket meydana gelmektedir. Astrolojik gezegen konumları da derece bazlı olarak değerlendirilmektedir.

Kısaca, 4 dakikalık sapma olsa bile, aynı derece içerisinde kalınacağından, yorumlar isabetli olmaya devam edecektir. Ek olarak, kesin doğum saatiniz, uzman bir astrolog tarafından kişilik özellikleriniz, eğitim durumunuz, branşınız ve geçmişinizde yaşamış olduğunuz etkiler gibi değişkenler kullanılarak tespit de edilebilmektedir.

http://www.astrologyanalyst.com

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...