DTP resmen tarih oldu

DTP’nin kapatılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin kısa kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anadolu Ajansı 14.12.2009 - 09:40

Anayasa Mahkemesi'nin, Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) kapatılmasına ilişkin kısa kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, ''Demokratik Toplum Partisi'nin, eylemleri yanında terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği anlaşıldığından, Anayasa'nın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101. ve 103. maddeleri gereğince kapatılmasına karar verildiği'' belirtildi.

Kararda, şöyle denildi: ''Beyan ve eylemleriyle Parti'nin kapatılmasına neden olan kurucuları dahil üyelerinden; Abdulkadir Fırat, Abdullah İsnaç, Ahmet Ay, Ahmet Ertak, Ahmet Türk, Ali Bozan, Ayhan Ayaz, Aydın Budak, Ayhan Karabulut, Aysel Tuğluk, Bedri Fırat, Cemal Kuhak, Deniz Yeşilyurt, Ferhan Türk, Fettah Dadaş, Hacı Üzen, Halit Kahraman, Hatice Adıbelli, Hilmi Aydoğdu, Hüseyin Bektaşoğlu, Hüseyin Kalkan, İbrahim Sunkur, İzzet Belge, Kemal Aktaş, Leyla Zana, Mehmet Salih Sağlam, Mehmet Veysi Dilekçi, Metin Tekçe, Murat Avcı, Murat Daş, Musa Farisoğulları, Mustafa Tuç, Necdet Atalay, Nurettin Demirtaş, Orhan Miroğlu, Sedat Yurttaş ve Selim Sadak'ın, Anayasa'nın 69. maddesinin dokuzuncu fıkrası gereğince gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacaklarına,

Beyan ve eylemleriyle Parti'nin kapatılmasına neden olan Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un milletvekilliklerinin, Anayasa'nın 84. maddesinin son fıkrası uyarınca gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte sona ermesine,

Parti tüzel kişiliğinin kapatma kararının verildiği tarihte sona ermesine,

Davalı Parti'nin bütün mallarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 107. maddesi gereğince Hazine'ye geçmesine,

Gereğinin yerine getirilmesi için karar örneğinin, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca Başbakanlığa ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 11.12.2009 gününde oy birliğiyle karar verildi.''

TASFİYE İŞLEMLERİ
Öte yandan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, kapatılarak bütün malları Hazineye geçen DTP'nin tasfiye işlemlerinin Maliye Bakanlığınca yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da yer aldı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...