NTV

Dünya Su Haftası’ndan Kopenhag’a mesaj

Türkiye
Dünya Su Haftası’ndan Kopenhag’a mesaj

Bugün dünyada 2,3 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor ve bu gidişle yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yarısının aynı durumda olacağı öngörülüyor.

Her yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen Dünya Su Haftası bu sene 16-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşti ve hafta boyunca su kaynaklarına dair konularda önemli tartışmalar yaşandı.

Aralarında WWF’nin de bulunduğu 200 organizasyondan yaklaşık 2400 katılımcı, küresel iklim değişikliğinin hızla azalan su kaynakları üzerinde yarattığı baskı ve tehditlere dikkat çekti.

Bugün dünyada 2,3 milyar insan temiz su kaynaklarına ulaşamıyor ve bu gidişle yirmi yıl sonra dünya nüfusunun yarısının aynı durumda olacağı öngörülüyor.

Bu yıl Stockholm’de WWF özellikle 'sudaki ayak izi' kavramını vurguladı. WWF, sudaki ayak izimizin, yani dünyanın su kaynakları üzerindeki talebimizin, dünyada varolan su miktarından çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve ayak izini küçültmenin gereğini anlattı. 

Dünya Su Haftası’ndaki görüşmeler sonucunda “Stockholm Bildirisi: Dünya Su Haftası’ndan Kopenhag Konferansı’na” adlı bildiri hazırlandı.

Bildiriyle katılımcılar Aralık ayında Kopenhag’da yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na mesajlarını iletti. Stockholm Bildirisi öncelikle, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerinde ciddi etkilerinin görüleceğine ve buna karşı ülkeler arasında işbirliğine gidilmesi gereğine dikkat çekiyor. Metin, su yönetimi alanındaki çalışmaların toprak ve orman alanındaki politikalarla bütünleştirilmesi gereğini vurguluyor. Su ve iklim değişikliği alanlarında çalışanların ellerindeki bilgileri hem kendi aralarında hem de kamuoyuyla paylaşmasını savunuyor. Ayrıca düşük gelirli ve riskli konumdaki ülkelere, örneğin gelişmekte olan ada devletlerine, ciddi finansal kaynaklar ve teknolojik destek sağlamanın aciliyetine işaret ediyor.