Dünyayı kurtaracak çalışmalar

Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı için Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalar seçildi.

24.04.2012 - 14:55

Dünyayı kurtaracak çalışmalar

Haziran 2012 gerçekleşecek olan Rio+20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı için Türkiye'yi temsil edecek en iyi uygulamalar seçildi.

T.C. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kolaylaştırıcılığında yürütülen Rio+20 Zirvesi hazırlıkları çerçevesinde Türkiye'nin başarılı uygulamaları İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) desteğiyle seçildi.  Kalkınma Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma konusunda yaşadığı deneyimin örnek uygulamalarla ortaya konması ve bunların uluslararası platformlara taşınmasının önemini vurgulayarak şunları ifade etti:

“Sosyal ve ekonomik kalkınmanın, yaşamı destekleyici çevresel kaynakların korunması anlayışıyla birlikte uzun vadeli olarak ele alınmasına dayanan sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin karşıtı olmadığı gibi refah artışından vazgeçmek anlamını da taşımamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma gerçekte ekonominin ve sosyal gelişmenin gelecekteki devamını da garantilemektir.

Diğer bir deyişle geleceğe bugünden sahip çıkmak, bugün doğan çocuklarımızın haklarını korumaktır. Bu doğrultuda, bireyden topluma, çevreye duyarlı davranış biçimlerini ve tercihlerini yaşam biçimine çevirdiğimiz zaman sürdürülebilir kalkınma yolunda ciddi ilerlemeler sağlamış olacağız.

Ülkemiz Rio +20 Zirvesine Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde ve yol göstericiliğinde, ilgili tüm tarafların geniş katılımı ve katkısıyla yoğun bir şekilde hazırlanmaktadır. Rio+20 Zirvesinde ülkemiz, derinleşen küresel sorunların çözümüne ülke gerçekleri ile orantılı olarak azami ölçüde katkı sağlamayı amaçlayan bir küresel aktör olarak yer alacaktır.

Ülkemizin en iyi uygulamaları, çevreye duyarlı bir kalkınma için ülkemizde doğru bir bütünü yakalayabildiğimizi göstermektedir. Seçilen bu uygulamalar ülkemizin Rio+20 Zirvesine sunacağı ulusal vizyonumuzun bir parçası olarak, ülkemizin bu alandaki deneyiminin bir göstergesi olacak ve diğer ülkelere de sürdürebilir kalkınmayı gerçekleştirmelerinde örnek oluşturacaktır.”

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...