Eğitim düzeyi yüksek kişilerde kalp rahatsızlığı görülme olasılığının düşüklüğünü araştıran bilim adamları, buna eğitimli insanların daha az yüksek tansiyonriski taşımaları olabileceği sonucuna vardı.

Yüksek tansiyon, kalp krizine ve böbrek yetmezliklerine neden olabiliyor.

Bulguları BMC Public Health adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, eğitim düzeyi ile tansiyon arasındaki ilişki, kadınlarda erkeklere göre daha belirgin.

Yaklaşık 4 bin kişiye ait 30 yıllık verileri araştıran bilim adamları, denekleri üç gruba ayırdı.

Buna göre, 12 yıl ya da daha az eğitim görmüş kişiler düşük eğitimli, 13 ila 16 yıl arası eğitim görenler orta düzeyde eğitimli ve 17 yıl üstü eğitim görenler ise yüksek eğitimli olarak sınıflandırıldı.

Araştırma, düşük eğitimli kadınlar ile yüksek eğitimli kadınlara arasındaki tansiyon farkının, aynı kategoriler arası erkeklere oranla daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İngiltere Kalp Sağlığı Vakfı'ndan Natasha Stewart, bu araştırmanın, kalp hastalıkları ile yoksulluk arasında bir ilişki olduğunu da doğruladığını söylüyor.

Araştırmanın yürütüldüğü Brown Üniversitesi'nden Profesör Eric Loucks, eğitim düzeyi düşük olan insanların, özellikle de kadınların, daha yoksul olma ve depresyon geçirme ihtimallerinin daha yüksek olduğuna da dikkati çekiyor.