Güneşin gök ekvatorunu geçtiği zamanlarda gündüz ve gece tüm enlemlerde eşit olur. Bu dönemlere ekinoks adı verilir. Mart ayında, Güneş ekliptik boyunca kuzeye doğru hareket ederken ilkbahar ekinoksu, Eylül’de güneye doğru hareket ederken ise sonbahar ekinoksu oluşur. Ekinokslar aynı zamanda ekliptik ve ekvatorun gök kürede kesiştikleri noktaları verir. İlkbahar ekinoksu sıfır noktası olarak kabul edilir ve yıldız koordinatlarının bulunmasında kullanılır.

Ekinokslar neden her yıl aynı günlerde meydana gelmez?

Dünya, Güneş etrafındaki turunu yaklaşık olarak 365.25 günde tamamlar. Her dört yılda bir artık yıl kullanmamızın, mevsimler boyunca kademeli olarak zamanın kaymasını engellemek için takvime bir gün eklememizin sebebi budur. Aynı sebepten dolayı ekinoksların zamanları aynı değildir ve her yıl bir öncekine göre 6 saat daha geç, artık yıllarda ise bir gün önce meydana gelirler. 
http://www.astrologyanalyst.com