Yüzyıllardır süre gelen doğal kaynakların tahribi sonucu ortaya çıkan çevre sorunları günümüzde tehlikeli boyutlara ulaştı... Özellikle 20. yüzyılda yaşanan nüfus artışı, düzensiz kentleşme ve sanayileşme gibi etkenler doğal kaynakların hızla tüketilmesine neden oldu.

Günümüzde endüstriyel faaliyetler sonucunda sıvı ve katı atıklar, gaz ,radyoaktif atıklar ve gürültü gibi kirletici unsurlar açığa çıktığı biliniyor... Bunlar içinde özellikle katı atıkların yeraltı suyu, toprak ve hava kirliliği ile koku gibi istenmeyen etkileri dikkat çekiyor...

Yapılan araştırmalara göre katı atıklarla birlikte uzaklaştırılan endüstriyel kaynaklı tehlikeli atıkların içinde ağır metaller yer alıyor... Bu maddeler bitki ve hayvanlarda birikerek ya da doğrudan insanlara geçerek zehirli ve kanserojen etkiler ortaya çıkmasına neden oluyor....

Baca gazları ve motorlu taşıtların eksoz gazları ile çevreye kükürtoksit, azotoksitler, hidrojensülfür, karbondioksit, karbonmonoksit, kloflorokarbonlar gibi kirleticiler yayılıyor. Bu kirleticilerin insan sağlığına doğrudan etkisi yanında asit yağmurları ve sera etkisi gibi global etkileri de bulunuyor....

Çevre sorunlarının hızla artması önlem alma ihtiyacını ortaya çıkarınca sanayileşmiş ülkeler harekete geçerek endüstüriyel üretimden vazgeçmeden, zararlı etkilerin en aza indirilebilmesi İçin önlemler geliştirmeye başladı...

Sanayi sektörü açısından geliştilen önlemler arasında teknoloji ve endüstri ürünlerinin çevreye daha uyumlu hale getirilmesi, üretim proseslerinin ıslahı, atık olarak çıkan birçok maddenin geri kazanılması,yeniden kullanılması ve arıtma teknolojileri gibi konular yer alıyor.