Elektrik ve bilgi teknolojisi altyapısının bir araya gelmesiyle oluşan akıllı şebeke sistemleri, enerji verimliliğini artırmak için kullanılıyor

Enerjimizi daha verimli üretmek, dağıtmak, beklenmedik arızaları önceden haber almak, çok fazla olabilecek enerji kesintilerini önlemek, sürelerini indirgemek, yaşanabilecek arızalara daha çabuk müdahale etmek, enerji arzının hem sürekliliği sağlamak hem de kalitesini artırmak, artık akıllı şebekelerle mümkün.

Akıllı şebekeler, sanayi kuruluşlarının başta elektrik olmak üzere, gaz ve su gibi enerji girdilerinde maliyetlerin düşmesini sağlıyor

Enerji verimliliğini, artırdığımız her durumda fayda var. Bu enerji verimliliğinden en fazla fayda edecek kurum ve sektörler, elektrik enerjisi ihtiyacı en fazla olan kurumlar. Örnek olarak cam, demir çelik ve çimento sanayi verilebilir.

Sorunlara anında yada erken müdahale edilebilen sistemle enerji verimliliği sağlanıyor

Oluşabilecek olağanüstü durumlar, arızalar, kesintiler, bunları erken haber almak ve erken müdahale edip, kesintiyi ve bu kesintilerden oluşabilecek zararları en aza indirmek. Bunlar üretim zararları, donanıma, teçhizata gelebilecek zararlar olabilir.

Akıllı şebekeler, elektrik dağıtımında da kullanılıyor

Samsun Çalık YEDAŞ elektrik dağıtım sisteminde, sadece birkaç ay içinde, elektrik kesintilerine müdahale, sürenin kısalığı, sağlanan verimlilik başta olmak üzere verilerin sistemin diğer unsurlarına, yani ekonomik ve finansal mali verilere entegrasyonu ile birlikte gelişim gösterdi. Çok kısa sürede müdahale sayesinde, talep tahmini, arz verimliliği ve müşteri memnuniyetinde avantaj sağlandı.

Akıllı şebekeler yurtdışında daha yaygın. Türkiye'de ise kullanımı her geçen gün artıyor

Elektrik dağıtım sektörünün dünyadaki en iyi örneklerini dikkate aldığımızda, onların 20 yıldır kullandığı bir sistemi, teknolojinin geldiği noktadan ele alarak kullandığımızda daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Türkiye’de henüz çok yeni olmakla birlikte birkaç yıl içinde olmazsa olmaz olacak olan akıllı şebeke, akıllı yönetim modeli hızlı bir şekilde hayata geçecektir.

Akıllı şebeke maliyetlerinin geri dönüşümü ortalama 2-3 yıl. Ancak, sistemin ürettiği çözümler ile bu sürenin azalması mümkün.