Türk Eğitim Sendikası’nın Nevşehir şubesi tarafından 8 ay önce yargıya taşınan “sabit ücret” konusundaki konu, tüketicinin lehine karara bağlandı. Nevşehir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/96 Esas Numaralı kararında Türk Telekom’un sabit ücret talebinin hukuki bulunmadığı belirtildi.

2007 yılından bu yana Türk Telekom tarafından sabit ücret adı altında alınan ücretin yasal faizi ile birlikte geri ödenmesine karar verdi. 2007 yılından bu yana abone başına 300 TL’yi bulan sabit ücret ödemeleri, 20 milyon abonesi bulunan Türk Telekom’a yaklaşık 600 milyon TL’ye mal olacak.

Nevşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında gerekçeli kararın daha sonra açıklanacağı belirtilerek ” Davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile hakem heyetinin dava konusu sözleşmenin geçersizliğine ilişkin kararının kaldırılmasına, taraflar arasındaki abonelik sözleşmesinin 23. maddesinin ilk paragrafı ve 25. maddesinin iptaline, davalı tüketiciye yönelik sabit ücret uygulamasının kaldırılması ve sabit ücret olarak ödenen bedellerin tüketiciye iadesine ilişkin hakem heyeti kararının kaldırılmasına yönelik davacı talebinin reddine dair, davacı vekili ve davalının yüzlerine karşı, kesin olarak verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı” denildi.

Türk Telekom’a faturaları aracılığı ile ödedikleri ücretlerin iadesini isteyen aboneler, öncelikle tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmalılar. Türk Telekom’un karara itiraz etmesi halinde konu Yargıtay’ın ilgili dairesi tarafından yeniden görüşülecek. Yargıtay’ın kararı onaylaması durumunda hüküm kesinleşecek.