Gazeteciye 'gazetecilik yapamazsın' cezası

Kırşehir Postası’nda çalışan Karakaya’yı yazdığı haber nedeniyle adli para cezasına çarptıran hâkim, gazeteciye haberinden dolayı da 375 gün ‘meslekten men’ cezası verdi.

29.07.2011 - 08:43

Kırşehir Postası’nda çalışan gazeteci Havva Karakaya’nın Kırşehir Belediyesi’nde görevli çalışanlarla ilgili yazdığı bir haber dava konusu oldu. Karakaya’yı yazdığı haber nedeniyle 10 ay karşılığı 300 gün adli para cezasına çarptıran hâkim Kamuran Haydar Arslanoğlu, gazetecilik mesleğini “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak değerlendirdi ve Karakaya’ya “375 gün gazetecilik mesleğini yapmaktan yasaklama” cezası verdi.

Kararın gerekçesinde, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun basın yayın yoluyla hakaret hakkında açılan davalara verilen kararlara atıfta bulunan hâkim Arslanoğlu, anayasanın ifade özgürlüğüne yönelik hükümlerine dikkat çekti. Gerekçeli kararda, “Basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak başkalarının şöhret ve haklarını, toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlandırılmıştır. Gazeteci haber yaptığında bu sınırlamaları dikkate almak zorundadır” denildi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin birinci fıkrasında herkesin görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahip olduğunun, ikinci fıkrasında ise sınırlama hallerine yer verildiğinin altı çizilen kararda, “Sanatçılar ve yöneticiler hakkında yayın yapıldığında bu kişilerin açısından eleştiri sınırları daha geniş kapsamlı olabilir. Uygulamada kabulde bu şekildedir” denildi.

Karakaya, önce TCK’nin hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesinin 1. fıkrası gereğince 10 ay karşılığı 300 gün adli para cezasına, ardından da ceza birden fazla kişiye hakaret içerdiği gerekçesiyle TCK’nin 43. maddesi gereğince 450 güne çıkarıldı. Gazetecinin duruşmadaki tutumunu değerlendiren hâkim iyi hal indirimi uyguladı ve cezanın süresi 375 gün adli paraya indirildi. Hâkim Arslanoğlu, kararında, Karakaya’ya “375 gün sanığın gazetecilik mesleğini yapmaktan yasaklama” cezası verdi. Gazetecilik mesleğinin “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak değerlendirildiği kararda şöyle denildi: “TCK’nin 53.1. fıkrada sayılan kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir mesleği icra eden sanık tarafından eylemin gerçekleştirilmesi ve netice olarak para cezası verilmesi nedeniyle TCK’nin 53/5. fıkra gereğince pak ve yetkinin kötüye kullanılması nedeniyle suçun işlenilmesinden dolayı takdiren hükümde belirtilen gün sayılı olan 375 gün sanığın gazetecilik mesleğini yapmaktan yasaklanmasına.”

KARAKAYA: TEMYİZ EDECEĞİM
Meslekten men edilen Havva Karakaya, “Türkiye’de bir tek bana verilmiş bu ceza. Benim yayın yasağım nasıl olur, nasıl uygulanır bilmiyorum. Mesleğimi yapmamama karar verildi. Şimdi temyiz edeceğim kararı” dedi.

Meslek örgütlerinin başkanları ise kararı şöyle yorumladı:

-Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay
"Ne Türkiye’de ne de dünyada bu hâkimin yaratıcılığı gibi bir yaratıcılık görmedik bugüne kadar. Bu tamamen kişisel, hukukta yeri olmayan ve subjektif bir karar."

-Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Ercan İpekçi
"Çok tehlikeli bir karar. 2005 yılında TCK çıkartılırken bizim eleştirdiğimiz maddelerden bir tanesi de idari tedbir maddesiydi ve ilk defa uygulanıyor. Sansürü geçtik, otosansürü geçtik, doğrudan doğruya mahkeme kararıyla meslekten uzaklaştırılıyor."

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...