Genelkurmay: Darbe eğitimi vermiyoruz

Genelkurmay Başkanlığı, "TSK'da verilen eğitimin değişeceği" yönündeki iddiaları yalanladı. Darbeler konusunda eğitim verilmediğini de vurguladı.

Anadolu Ajansı 06.05.2012 - 14:33

Genelkurmay: Darbe eğitimi vermiyoruz

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, TSK'da verilen eğitimin değişmesi konusundaki haberler üzerine, TSK eğitim kurumlarında uygulanan eğitim sistemini anlatan açıklayıcı bilgi notu ile ders çizelgeleri ve askeri ders içeriklerinin, şeffaflığın bir göstergesi olarak 17 Eylül 2011 tarihinde internet sitesinde yayımlandığı hatırlatıldı.

Söz konusu açıklamaya rağmen bazı basın ve yayın organlarında TSK'nın eğitim sistemine ilişkin çeşitli haber ve yorumlar yer almaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, bu konuda daha ayrıntılı bir açıklama yapılma gereği duyulduğu kaydedildi.

TSK eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefinin ''her zaman muharebeye ve göreve hazır, kazanmaya azimli, yüksek vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmak'' ifadeleriyle tanımlandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Türk Milli Eğitim Sisteminin bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim kurumlarının sistemi, subaylara insani, milli, ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin 'yaşam boyu eğitim' felsefesi ışığında personelin kariyer planlamasına uygun olarak idamesini hedeflemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri subay eğitim sistemi, orta dereceli askeri okullar (Askeri Liseler) ve yükseköğretim kurumlarından (Harp Okulları ve Harp Akademileri) oluşmaktadır. Askeri liselerde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerine denk eğitim verilmektedir.

Ders çizelgeleri, Kuvvet Komutanlıklarının yapısına uygun seçmeli dersler dahil edilerek, MEB tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaktadır. Seçmeli dersler; Gemicilik, Astronomi ve Uzay Bilimi, Temel Değerler, Havacılığa Giriş gibi her kuvvet komutanlığının kendi yapısına uygun dersler yanında, öğrencilerin duygusal ve sosyal farkındalıklarını artırmaya yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Demokrasi ve İnsan Hakları, Sosyoloji, Psikoloji ve Mantık gibi derslerden oluşmaktadır. MEB tarafından onaylanan ders çizelgeleri haricinde herhangi bir ders okutulmamaktadır.

Harp Okullarında, ders çizelgeleri YÖK Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Kara Harp Okulunda Sistem Mühendisliği bölümünün yanı sıra, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren ilave edilecek Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kamu Yönetimi ve İşletme; Deniz Harp Okulunda Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gemi İnşa Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği; Hava Harp Okulunda ise Havacılık Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde eğitim verilmektedir.''

YÖK STANDARTLARINA UYGUN
Lisans programlarının denkliklerinin, YÖK standartlarına uygun olacak şekilde belirlendiği vurgulanan açıklamada, Harp Okullarında, YÖK paralelindeki mesleki ve bilimsel derslere ek olarak askeri eğitimin gereği olan derslerin verildiği, derslerden sonra ve yaz mevsiminde askeri eğitimler planlanıp icra edildiği ifade edildi.

Açıklamada, her Harp Okulunun bünyesinde bulunan enstitülerde, sivil müdavimlere de açık olan, yüksek lisans ve doktora programlarının devam ettiği anımsatıldı.

Harp Akademilerinde, YÖK tarafından denkliği tanınmış yüksek lisans programı, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde ise sivil müdavimlerin de katılabildiği yüksek lisans ve doktora programları yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca subay ve astsubayların, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde gerek kendi nam ve hesaplarına gerekse Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, TSK eğitim kurumlarının, 21'inci yüzyıldaki gelişmeleri de dikkate alarak sürekli değişim ve gelişimi esas alan bir yapıda, teknolojik gelişmeleri kavrayabilecek, üstün teknoloji ürünü her türlü silah sistemini etkinlikle kullanıp komuta edebilecek şekilde personelini yetiştirmeyi hedeflediğinin altı çizildi.

'DARBE EĞİTİMİ VERİLMEMEKTEDİR'
Açıklamaya şöyle devam edildi:

''Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretim faaliyetleri, MEB Askeri Liseler Haftalık Ders Çizelgesi'ne uygun olarak sürdürülmektedir. Yükseköğretim kurumlarının ders çizelgeleri ise ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir biçimde, YÖK Kanunu ve askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Eğitim sürecinin hiçbir safhasında darbeler, devlet yönetimine müdahale vb. konuları içeren veya bu yönde yorumlara yol açacak şekilde bir eğitim verilmemektedir.''

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde açıklamaya ek olarak, TSK ortaöğretim okulları ve Harp Okulları'ndaki derslerin çizelgeleri de yayınlandı.

  • Etiketler :

Sayfa Yükleniyor...