Genelkurmay'dan 'din dersi' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, askeri lisede seçmeli 'din dersi' ile ilgili açıklama yaptı.

Haberler 14.11.2012 - 15:44

Genelkurmay'dan 'din dersi' açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan açıklamada, bir gazetede, ''TSK'dan din dersine onay. Genelkurmay, askeri liselere seçmeli Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin hayatı ve temel dini bilgiler dersine onay verdi. MEB kararıyla onurlu yaşam ve inisiyatif sahibi olma konularının işlendiği temel değerler dersi kaldırıldı'' ifadeleri içeren bir haber yayımlandığı belirtildi.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçmek maksadıyla konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 58'inci maddesindeki 'MEB veya diğer bakanlıklar tarafından açılacak okullarla (askeri liseler dahil) özel okulların derecelerinin tayini, MEB'e aittir. Askeri eğitim kurumlarının dereceleri MSB ile birlikte tespit edilir' hükmü gereği askeri liseler (Astsubay Meslek Yüksek Okulları dahil) eğitim ve öğretim faaliyetlerini MEB müfredatına tabi olarak yürütmektedir.

6287 sayılı Kanun ile 'Ortaokul ve liselerde, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur' hükmü getirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 14 Ağustos 2012 tarihli ve 124 sayılı kararıyla Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamber'in hayatı ve temel dini bilgiler dersleri liselerin 2. grup seçmeli dersler listesine eklenmiştir.''

Açıklamada, TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği'ne göre, MEB'e bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri alanına denk program uygulayan TSK ortaöğretim okullarında da bahse konu düzenlemelerin yapılabilmesi maksadıyla 6287 sayılı Kanun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın kararında belirtilen seçmeli derslerin, diğer seçmeli derslerle birlikte TSK ortaöğretim okullarının haftalık ders çizelgesine dahil edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda hazırlanan haftalık ders çizelgelerinin, TSK Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereği onaylanmak üzere MEB'e gönderildiği ve MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 183 sayılı kararıyla 5 Ekim 2012 tarihinde onaylandığı belirtilen açıklamada, TSK ortaöğretim okulları idarelerince, TSK Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği, öğrencilerin ilgi ve isteklerinin tespiti için seçmeli derslerin tamamının, öğrencilerin seçimine sunulduğu ve öğrencilerin seçmeli ders konusundaki tercihlerini belirten dilekçelerin alınarak eğitim-öğretime başlandığı ifade edildi.

Haberde kaldırıldığı iddia edilen temel değerler dersinin, Işıklar Askeri Hava Lisesi öğrencileri tarafından tercih edildiği ve 9. sınıfta haftada bir ders saati olacak şekilde öğretime açıldığı bildirilen açıklamada, ''Sonuç olarak TSK orta dereceli askeri okullarında, eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Bütün eğitim sistemi yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir'' ifadelerine yer verildi.

'DARBE DERSİ VERMİYORUZ'
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan diğer açıklamada da, kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesi ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde bazı basın ve yayın organlarında, ''askeri okulların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı olmadıkları, müfredatının ve ders kitap içeriklerinin Genelkurmay Başkanlığınca oluşturulması ve askeri okulların MEB ve YÖK denetleme sistemi dışında olmaları nedeniyle askeri okulların darbeci zihniyetin yetişmesine ortam hazırladığı, bu mahzuru gidermek maksadıyla askeri okulların müfredatının elden geçirilmesi gerektiği'' şeklinde haber ve yorumlar yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu haberlere ilişkin TSK eğitim kurumlarında uygulanan eğitim sistemi bilgi notuyla ders çizelgeleri ve askeri ders içeriklerinin, 17 Eylül 2011, 6 Mayıs 2012 ve 23 Temmuz 2012 tarihlerinde TSK genel ağında yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, ancak bu konudaki haber ve yayınlara devam edildiği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşabilecek yanlış algılamaların önüne geçilmesi maksadıyla konuyla ilgili açıklama ihtiyacı duyulduğu bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri eğitim ve öğretim sisteminin temel hedefinin, ''TSK personeline insani, milli, ahlaki ve mesleki niteliklerin kazandırılması ve bu niteliklerin, yaşam boyu eğitim felsefesi ışığında idamesiyle her zaman muharebeye hazır, kazanmaya azimli, üstün vazife şuuruna, mutlak itaate, üstün fizik ve moral gücüne, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çok iyi yetişmiş personele sahip olmak'' olduğu vurgulanan açıklamada, kurumun eğitim sistemine ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verildi.

Kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların aksine TSK eğitim ve öğretim kurumlarının, eğitim birliğine aykırı hareket etmesinin ve eğitim-öğretim müfredatında açık veya gizli olarak darbeye yönelik eğitim konularının bulundurulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bütün eğitim sistemi yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de askerî okullar, harp sanatını öğretmek amacıyla kurulmuştur. Tüm modern ordulardakine benzer şekilde TSK askeri okullarında da fiziki yeteneği en yüksek seviyede tutmak için temel beden eğitimi ve savaş beden eğitimi dersleriyle bilinen anlamda askerliğin temel konuları olan taarruz, savunma gibi harekat konularını içeren askeri eğitim programı akademik programla birlikte uygulanmaktadır.

TSK orta dereceli askeri okullarında; eğitim ve öğretim programlarımızın hazırlanması, programların denkliğinin sağlanması, onaylanması ve bilimsel denetimi konularında MEB kriterlerine uygun hareket edilmektedir. Ayrıca, TSK ortaöğretim okullarında; MEB Talim ve Terbiye Kurulu tarafından tescil edilen haftalık ders çizelgesine uygun olarak MEB tarafından belirlenen ders kitapları okutulmaktadır.

TSK yüksek öğretim kurumları eğitim ve öğretim programları YÖK'ün ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda aradığı kriterlere uygun olarak hazırlanmakta ve uluslararası alanda geçerliliği olan programlar oluşturulmaktadır.

TSK askeri okullarının, TSK bünyesinde görev alacak muharip subay ve astsubay yetiştirmenin gereği olarak kendi özel kanun ve yönetmeliklerine tabi olmasının 'Türk Milli Eğitim Müfredatından farklı eğitim ve öğretim yaptığı' şeklinde algılanmasının çoğu zaman yanlış ve eksik bilgiden kaynaklandığı, bazı hallerde de maksatlı olduğu değerlendirilmektedir.

TSK bünyesindeki orta dereceli okullardan başlayarak, Harp Akademilerine kadar tüm eğitim ve öğretim kurumlarının MEB ve YÖK kriterlerine uyum sağlamasına, geleceğin güvenlik ve harp ortamının gereklerine göre dinamik olarak sürekli geliştirilen ve değiştirilen eğitim ve öğretim programlarına rağmen ön yargıların şekillendirdiği bakış açısıyla TSK eğitim ve öğretim kurumlarına yöneltilen eleştirilerin yersiz olduğu, diğer taraftan her zaman sıcak gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada bulunan 'de silahlı kuvvetlerin konumu ve rolünün, güvenlik ihtiyaçları ve maruz kaldıkları tehdit düzeyleri düşük seviyede olan bazı batılı ülkelerin silahlı kuvvetleri ile kıyaslanmasının ve mevcut durumun demokratik ülkelerdeki uygulamalara aykırı olduğu iddiasının gerçeklerden uzak bir bakış açısının ürünü olduğu değerlendirilmektedir.

Sayfa Yükleniyor...