Gezi eylemlerinde yaralanan göstericinin tazminat talebine ret

Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından gaz kapsülüyle ayağından yaralanan bir kişinin İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2015 - 11:17 | Son Güncelleme : 10.11.2015 - 11:23

Gezi eylemlerinde yaralanan göstericinin tazminat talebine ret

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülü ile sol ayağından yaralandığını ifade eden Aydın Aydoğan, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı aleyhine 100 bin lira manevi, bin lira da maddi olmak üzere 101 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul 3. Bölge İdare Mahkemesi, tarafların savunmalarını aldıktan sonra karar verdi.

Mahkeme, kararında ''Ortada bir zarar bulunmakla birlikte eğer bu zarar idareye isnat edilemiyorsa, idarenin tazmin borcundan sorumlu tutulması mümkün değildir'' denildi.

Davacı Aydın Aydoğan'ın, 11 Haziran 2013 tarihinde Taksim'de meydana gelen olaylar sırasında güvenlik güçlerinin kullandığı gaz fişeğinin isabet etmesi sonucu yaralandığından bahisle dava açtığını hatırlatan mahkeme, kararında şunları belirtti:

''11 Haziran 2013'te Taksim Meydan ve çevresinde meydana gelen olayların yasadışı izinsiz eylem ve gösteri mahiyetinde olduğu ve bu sebebe binaen emniyet güçlerince olaya müdahale edildiği, bedeni kuvvetin dışında basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fiziki engeller ile sair hizmet araçlarının müdahale aracı olarak kullanıldığı, kamuoyunun da malumu olduğu üzere olayların güne özel değil günlerce sürecek şekilde süreklilik arz ettiği anlaşılmaktadır.

Bu noktada dosyadaki belgelerden hareketle, davacının, güvenlik güçlerince olayları bastırmak için kullanılan gaz fişeği nedeniyle sol ayak topuğundan vurulduğu iddia edilmiş ise de sunulan raporlardan ve belgelerden olayın bu sebebe binaen olduğu ortaya konulamadığından idareyi kusurlu kılacak bir husustan söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan bu nedenlerle davanın reddine karar verildi.''

Mahkeme, 126 lira yargılama gideri ile birlikte 2 bin 500 lira vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı kurumlara ödenmesini kararlaştırdı.

Sayfa Yükleniyor...