İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 53 sayfalık gerekçeli kararında, grup üyelerinin illegal faaliyet içinde bulunmadıkları aralarında dostluk ilişkisi olduğu belirtildi.

Kararda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, şüphelilerin eylemleri, telefon konuşmaları savunmaları ve savcılığın duruşmada verdiği 11 Eylül 2015 tarihli mütalaaya da yer verildi.

Sanıkların tamamının, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) taraftarı oldukları, kendilerini "Çarşı" taraftar grubu olarak isimlendirdikleri, aralarında takım taraftarlığından ve sosyal paylaşımlardan kaynaklanan arkadaşlık ve dostluk ilişkisi dışında, hiyerarşik yapı, görev dağılımı, organizasyon şeması, maddi kaynaklar, silah mühimmatı, gizlilik esasları bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, Çarşı grubunun, takım taraftarlığından kaynaklanan, legal sosyal etkinlikler dışında herhangi bir illegal faaliyet içinde de bulunmadığı aktarıldı.

Grubun 2013 yılı haziran ayındaki Taksim Gezi Parkı protestolarını düzenleyen yapı içinde bulunmadıkları ve bireysel veya topluluk halinde, anayasal bir hak olan ve demokratik ifade özgürlüğü içinde kalan anlamda, Taksim Gezi Parkı protestolarına katıldıkları anlatılan kararda, sanıkların, protestoların zaman içinde farklı kişi veya grupların provokasyonu veya kolluk güçlerinin orantısız güç kullanmaları sonucun da oluşan olumsuz durumlara ve suç teşkil eden eylemlere, bireysel veya topluluk halinde katıldıkları hususunun, her sanık için ayrı ayrı, gün, zaman ve eylem belirtilerek somutlaştırılamadığı ifade edildi.

Sanıkların suç teşkil eden hiçbir eylemi kabul etmedikleri ve suçtan zarar gördüklerini belirtilen müştekilerin de sanıklarla ilgili herhangi bir suç isnatlarının olmadığı kaydedilen kararda, dava açılması için yeterli delil olarak gösterilen baz istasyonu tespitlerinin, tek başına bir anlam ifade etmediği, yan delillerle de desteklenmediği ve bu dosya açısından, usulüne uygun olarak alınmayan telefon görüşme tapelerinin yasak delil niteliğinde olduğu vurgulandı.

Beraat kararı başsavcı vekilliğince temyiz edildi.