Ankara'da Kentleşme Şurası'na katılan Gül, tarihi yapıların korunmasında sorunlar yaşandığını söyledi; yeni yerleşimlerdeki çarpık yapılaşmanın çevre ve görüntü kirliliği yarattığını vurguladı.

Kentleşmede, engelliler konusunda da ihmalkar davranıldığını söyleyen Gül, "Bir arada insanca yaşayabilmek için şehirden başka alternatif yok. O yüzden şehirlerimize sahip çıkalım" dedi.

Yeni Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir de kentleşme politikalarının bütün bir strateji çerçevesinde ortaya konulamadığını söyledi.