Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2009-2010 Adli Yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Gül, mesajında, Anayasa'nın 2. maddesinde Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılan hukuk devleti ilkesinin, çağdaş devlet olmanın en önemli şartları arasında yer aldığını ifade etti.

''Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devletinde, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ve adaletli bir düzenin gerçekleşmesinin asıl olduğunu'' belirten Gül, şunları kaydetti: ''Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsendiği, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten günümüze, hukukun üstünlüğünü bütün alanlara yayma ve derinleştirme konusunda memnuniyet verici bir performans göstermiştir. Bu bağlamda hukuk sistemimizin evrensel düzeyi giderek yükselmektedir.

Bununla birlikte çağdaş dünyadaki konumumuzu sağlamlaştırmak amacıyla hukuk alanında sürdürülecek reformlarla ülkemizde hukukun üstünlüğünün daha da güçlendirilerek hakim kılınmasının önemi büyüktür.

Avrupa Birliği sürecinde, demokratik standartları yükseltecek, yargı bağımsızlığını güçlendirecek, yargı hizmetinin kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlayacak reformların kararlılıkla ve ilgili tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Evrensel normlar ve değerler ışığında çağdaş bir hukuk sistemine sahip olması, Türkiye'nin gücüne güç katacak, uluslararası platformdaki saygınlığını artıracaktır.

Hukuk sistemimizin geliştirilmesi ile demokrasi ve insan hakları alanlarındaki standartlarımızın daha ileriye taşınmasını amaçlayan çalışmalarda Türk yargısının yol gösterici katkılarını her seviyede sürdüreceğine inanıyorum.

2009-2010 Adli Yılında, adaletin tevzi için ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan yargı çalışanlarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum.''