TBMM Genel Kurulu, 22 Aralık'ta, Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u kabul etmişti. Kanunun 16. maddesi, emekli milletvekillerinin maaşlarına yüzde 100’e yakın zam getiriyordu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, onayına sunulan kanunun bu meddasini veto etti.

Köşk’ten yapılan açıklamada, yapılan zammın gerekçesinin anlaşılamadığı ve zammın kamu vicdanını rahatsız ettiği vurgulandı.

Abdullah Gül, Meclis Genel Kurulu’ndan geçtiği andan itibaren tartışılan ve aynı zamanda dışarıdan bakanlık yapanların maaşıyla ilgili düzenlemeyi de kapsayan maddeyi, bir kez daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etti.

AYNEN GÖNDERİLMEYECEK
Bu arada Cumhurbaşkanı Gül'ün vetosu, AK Parti MYK'sı sonrası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e soruldu.

Çelik, yasanın aynen Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkine soruya, ''Zannetmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu hassasiyetler, tabii bu TBMM'nin vereceği bir karardır. Ama öyle zannediyorum ki göz önünde bulundurulacaktır'' derken, MYK'da, düzenlemenin aynı şekilde Köşk'e gönderilmemesi ve gerekçelere göre değişiklik yapılmasının benimsendiği belirtildi. Ayrıca, diğer partilerle de açık bir mutabakat arayışına girişilmesi kararlaştırıldı.

CHP'DEN TEŞEKKÜR
Öte yandan, düzenlemeye tepki gösteren ve Köşk’e de bir mektup yazan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, veto kararı sonrası konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Ben, sayın Cumhurbaşkanına, 90 yıllık parlamento geleneğimize göre, emekli milletvekillerinin maaşına zam yapılırken gece yarısı operasyonlarıyla bu düzenlemelerin yapılmasının doğru olmadığını, kamuoyunun bu konuda duyarlı olduğunu, bu duyarlılığın göz önüne alınarak yasanın bir kez daha görüşülmek üzere parlamentoya bir kez daha iadesini takdirlerine sunmuştum. Ve sayın Cumhurbaşkanı, ilgili maddeyi tekrar görüşülmek üzere parlamentoya iade etti. Kendisine teşekkür ediyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, emekli milletvekili maaşlarını parlamentonun gündemine CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce'nin getirdiğine yönelik hatırlatması üzerine de ''Geçmiş olayları tartışmanın bir mantığı yok. Geleceğe bakalım. Önümüzdeki günlerde bu tasarı parlamentoya gelecek, partilerin görüşü gayet net olarak ortaya çıkacak'' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Gül'ün, 6262 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u iade gerekçesine yer verildi.

İade gerekçesinde, Anayasa'nın 86. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle, TBMM üyelerinin ödenek ve yollukları yanında emekliliklerinin de kanunla düzenlenmesi ve TBMM üyeleriyle emeklilerinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek üyeliği sona erenlerin de ilgilerinin devam etmesinin öngörüldüğü anımsatıldı.

Böylece, TBMM üyelerinin emeklilik işlemlerinin Anayasal dayanağa kavuşturulurken, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri suretiyle de farklı sosyal güvenlik kuruluşlarıyla ilgi kurulmasından doğan emeklilik haklarına ilişkin farklılığın giderilmesinin, aynı emeklilik hak ve imkanlarına tabi olmalarının sağlandığı anlatılan gerekçede, ödenek ve yollukların Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylıklarının kesilmesini sağlayacak şekilde değiştirildiği anlatıldı.

''Artışın gerekçesi anlaşılamamaktadır''
Söz konusu Anayasa değişikliğine ilişkin Anayasa Komisyonu Raporu'nda, yasama organı üyelerinin, siyaset kurumunun yapısı ve uzun süreci içinde saygınlıklarını emeklilik dönemlerinde de sürdürmek durumunda oldukları ve milletvekilliğinden sonra da toplumsal sorumluluklarının devam ettiği; siyasetin ve milletvekilliğinin sadece ekonomik durumları yüksek düzeyde olanların uğraş alanı olmaktan çıkarılması amacıyla da milletvekillerinin ve emeklilerinin durumlarının bir bütünlük içinde ele alınmasının gerektiğinin belirtildiğine yer verilen iade gerekçesinde şunlar kaydedildi:

''On sene önce yapılan söz konusu Anayasa değişikliğine rağmen bunun gerektirdiği yasal düzenlemelerin gerçekleştirilememesi sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve hatta Başkanlarının emekli aylıkları arasında önemli farklılıklar oluşmuştur.

İncelenen Kanunla 5510 sayılı Kanun'un 43. maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin, Anayasanın 86. maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle yasama organına tanınan düzenleme yetkisi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu suretle, emekli milletvekillerinin aldığı aylıklar arasındaki eşitsizliğin giderildiği anlaşılmakta ise de çerçeve 16. maddeyle 5510 sayılı Kanun'a eklenmesi öngörülen geçici 38. maddenin birinci fıkrasında, 43. maddede yapılan değişiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan bakanlık görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere ödenecek emekli aylığının belirlenmesine esas yüzde 42'lik oranın 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 60 olarak uygulanacağının hükme bağlanmasının gerekçesi anlaşılamamıştır.

Yasama organının söz konusu oranların belirlenmesi konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte, emekli aylığının belirlenmesine esas olan oranın sekiz yıllık bir süre için yüksek oranda artırılarak uygulanmasının kamu vicdanında da rahatsızlığa yol açtığı görülmektedir.

Bu sebeple, incelenen Kanunun çerçeve 16. maddesinin yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.''